Zoeken

Samen tegen corona

Als organisatie namen en nemen we alle noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van corona (Covid 19) tegen te gaan. De impact op het werk van de medewerkers en op de zorg en het leven van bewoners, patiënten en leerlingen, maar ook van hun familie is groot. Tonnen respect voor de werkkracht, expertise en het engagement van onze duizenden collega's...

Vragen over hoe we bij Broeders van Liefde omgaan met deze coronacrisis? 

corona@broedersvanliefde.be

 

Tekort aan beschermend materiaal in psychiatrische centra en centra voor mensen met een handicap

Bij de aanpak van de crisis is terecht veel aandacht gegaan naar de reorganisatie in de algemene ziekenhuizen en in de eerstelijnszorg, maar men heeft te lang gewacht om ook beschermingsmaatregelen en testcapaciteit te voorzien voor de geestelijke gezondheidszorg, de woonzorgcentra en de zorg voor personen met een handicap. Uiteraard wil iedereen mondmaskers, maar essentieel is dat de beschikbare maskers verdeeld worden volgens de noden in álle sectoren van de gezondheidszorg en welzijn.

Broeders van Liefde trok aan de alarmbel met dit nieuwsbericht.

Sommige leefgroepen zijn vergelijkbaar met een COVID-afdeling in een ziekenhuis. Maar dan zonder beschermingsmiddelen

Ook op het vlak van mentale gezondheid staan we voor een enorme uitdaging

Sommige mensen hebben het tijdens deze corona-crisis extra moeilijk. Mensen met een psychose bijvoorbeeld. Zij kampen sowieso al met meer angsten. Het evenwicht tussen draagkracht en draaglast, waar veel mensen vandaag nog meer dan anders mee worstelen, is bij hen meer verstoord. Ze kunnen ook veel minder goed de informatie die op ons afkomt -en dat is er veel- filteren. Daardoor wordt het gevoel van angst bij patiënten met een psychose nog groter. Voor hen, en voor de geestelijke gezondheidszorg, is dit een enorme uitdaging.

Voor de psychiatrische ziekenhuizen is het nu door de coronamaatregelen bovendien moeilijker werken. Groepstherapie kan niet meer en gebeurt nu individueel of in kleinere groepen. In sommige gevallen helpen we via telefoon of online. Het is wel nog altijd mogelijk om opgenomen te worden.

Herbeluister het interview dat Jaak Poncelet, directeur van Asster, hierover gaf op Radio 1.

Omgaan met overlijden en waardig afscheid nemen

We hopen dat iedereen er zoveel mogelijk van gespaard zal blijven, maar gezien de omstandigheden en de stijgende sterftecijfers moeten we als organisatie ook realistisch zijn: een overlijden van een medewerker, bewoner, cliënt of patiënt in deze corona-tijd kan plaatsvinden. Het is niet evident om daar vandaag passend mee om te gaan.

We hebben er alle vertrouwen in dat alle medewerkers Zinzorg & Pastoraat in onze voorzieningen ook nu in deze geest opnieuw degelijk ambachtelijk maatwerk zullen leveren. Met deze tekst willen we hen en alle collega’s die in deze periode spijtig genoeg met overlijdens te maken zouden krijgen, een hart onder de riem steken en hen in hun zorg hiervoor bevestigen. 

Word jij vandaag ook geconfronteerd met een overlijden en heb je geen idee hoe je rouwende familieleden, vrienden ... kan ondersteunen in deze tijden van social distancing? Manu Keirse, specialist in rouwverwerking, raadt aan om je pen op te nemen en te schrijven.

ZO pakken onze scholen de heropstart aan in volle coronacrisis! 

In deze nota proberen we een kader te scheppen voor de komende maanden voor de scholen van Broeders van Liefde. De overheid en koepels geven aan dat het aan “de school” is om keuzes te maken (lees: juridisch verantwoordelijke is het schoolbestuur) en de school herop te starten in veilige omstandigheden. Hoe ver moeten we hierin gaan? Hoe de school reorganiseren in een periode met veel onduidelijkheid? Er is immers niet één organisatie, aanpak, veiligheid,… Hieronder bereiden we proactief al één en ander voor om een nieuwe aanpak te kunnen doen werken. Dit tekent het kader uit hoe we dit binnen onze organisatie doen. Een aantal voorschriften zijn het resultaat van participatief overleg met directies, pedagogische begeleiders en bestuurders.

Image
Ilse Smets
Corona heeft een impact om de hele samenleving en dus ook op de kinderen die momenteel verblijven in de kinderpsychiatrische afdelingen in onze organisatie. Ilse Smets is psychologe in psychiatrisch centrum Asster en vertelt hoe zij zich organiseren om de kinderen en jongeren zo goed mogelijk te ...
Image
Lieve Snellinx
Bezoekregeling in PVT De Luwte (Asster) Op 12 maart sloot PVT De Luwte (Asster) tijdelijk zijn deuren voor bezoekers, omwille van het coronavirus. Ook de bewoners zelf mochten niet langer op bezoek bij familie of vrienden. Op 28 april bleek uit een test dat niemand van de bewoners of medewerkers ...
Image
Werken in de zorg stond nog nooit zo vaak op de voorpagina van de krant. Wat zijn we als medewerkers met een zorgend hart hard getroffen door wat er zich in de wereld afspeelt. Terwijl alles rondom ons stilvalt, kunnen en willen wij niet technisch werkloos gesteld worden, ons niet terugtrekken in ...
Image
“Corona zet ons hele leven op zijn kop”, beamen Leen en Els. “We mogen geen huisbezoeken meer doen en moeten in de plaats videogesprekken voeren. Voor sommige patiënten is dat dramatisch.”
Image
Toen de school moest sluiten omwille van het coronavirus, hebben we er meteen voor gekozen om in te zetten op digitale communicatie. We kwamen uit bij Zoom, in eerste instantie om te overleggen met de leerkrachten, maar vrij snel werd het ook gebruikt als platform voor onze leerlingen, om ...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Gerelateerde artikels

Blijven hopen dat scholen snel weer heropstarten op de manier zoals ze geëindigd zijn, lijkt me wat utopisch. Deze existentiële crisis laat niet toe dat we gewoon overgaan tot de orde van de dag. De macht van het oude denken regeerde, maar de…

Innovatieve ideeën in onderwijs? Er waren altijd redenen om er niet aan te beginnen! Ook Steiner of Montessori zochten liever heil in het oprichten van nieuwe methodescholen. De grote uitdaging ligt in de transitie van een bestaande school, met…

Noodgedwongen hebben we geproefd van afstandsonderwijs. Voor velen was het afstandelijk onderwijs, voor anderen een openbaring. Ondanks het feit dat we elk in ons kot moesten blijven, werden we bruusk uit ons (denk)hok geduwd. Een stimulerende…

Er zijn ontzettend veel soorten van verlieservaringen. Spontaan denken we aan het verlies van een dierbare, maar ook ziek worden, het einde van een relatie, je werk kwijtraken, je cultuur achterlaten, je geloof verliezen, veranderen van leefgroep…

Gerelateerde Voorzieningen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte