Zoeken

Hoe wij altijd weer zoeken naar verbinding.

Diversiteit en inclusie. Die twee begrippen staan vandaag hoog op de agenda van Broeders van Liefde. Waarom hechten wij daar steeds meer belang aan en hoe krijgen ze een plek binnen de organisatie? Hoe divers is onze organisatie met andere woorden? En hoe gaan wij dag na dag om met verschillen tussen onze leerlingen, patiënten, bewoners en medewerkers? Op deze pagina lees je onze visie, vertellen collega's hoe ze in hun school of voorziening omgaan met diversiteit en inclusie en je leest ook een interview met bestuurders broeder Veron Raes en Raf De Rycke. "Onze organisatie moet een weerspiegeling zijn van de samenleving." 

Vluchtelingen, arbeidshandicap, gender, andersgelovigen, uiterlijke kenmerken,... we zijn allemaal zo divers en de uitdagingen die dat met zich meebrengt zijn groot voor wie elke dag met mensen voor mensen aan de slag gaat. Diversiteit en inclusie zijn dan ook zo cruciaal voor ons om goeie zorg en goed onderwijs te bieden dat we er eind 2019 een volledige dag rond brainstormden en over in gesprek gingen met al onze directies. De voorbije maanden werkten we aan een visietekst en die lees je in de jaarbrochure. Heb je vragen over dit thema of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op! 

Meer lezen over diversiteit & inclusie in onze organisatie?

Ontdek onze jaarbrochure.

Open Geest

Twee jaar geleden schreven we samen met de Belgische broeders mee aan een nieuwe missie. Daarin moest absoluut volgend zinnetje staan: ‘We gaan met iedereen op pad met een open geest’, want ‘open geest’ is de ingesteldheid waarmee wij elke dag ons engagement opnemen. Daarover waren we het eens!

Open geest als een meisje in onze bijzondere jeugdzorg haar kamer kort en klein slaat. Open geest als het coronavirus toeslaat en we onze scholen en voorzieningen moeten reorganiseren. Open geest als een bewoner met een beperking zelfstandig wil wonen, maar daar eigenlijk niet klaar voor is. Open geest als een leerkracht op 1 september voor het eerst als vrouw voor de klas zal staan. Open geest als een jonge collega een gedurfd initiatief neemt. Open geest als een patiënt of bewoner euthanasie vraagt. Open geest als een medewerker in een maatwerkbedrijf voor de derde keer te laat komt. Open geest als een schoolteam lesuren en examens anders wil aanpakken.

Open geest, elke dag opnieuw met onze voeten in de realiteit en met onze blik gericht op de mens voor ons. Een mens die elke keer weer anders is, soms totaal andere ideeën heeft, uit een land of stad komt waarvan we de geschiedenis niet kennen, een rood kapsel heeft, dingen kan die wij niet kunnen of dingen niet kan, maar ze graag wil leren. En dat vinden wij geweldig uitdagend. Elke dag vliegen we er vol goede moed in. Er wordt gegrapt en geknuffeld en ja, soms is er ook ruzie of onbegrip. Maar altijd weer proberen we ergens in het midden de ander onbevooroordeeld te ontmoeten. Wij willen niemand uitsluiten. Wij willen verbinden en inclusief zijn. Er zijn voor wie ons nodig heeft. Net zoals Jezus het ons voor deed.

Wij zijn trots. Trots dat wij er morgen weer mogen staan om dag na dag de diversiteit van elkaar en van onze leerlingen, patiënten en bewoners te omarmen.

ONZE 10 UITGANGSPUNTEN

  1. Wij merken elke dag dat diversiteit veel gezichten kent. Het is de menselijke verscheidenheid in al haar vormen.
  2. Wij vinden diversiteit verrijkend en dromen ervan bij te dragen aan een open, verdraagzame en plurale samenleving.
  3. Wij vertrekken vanuit christelijke inspiratie waarin waarden als tolerantie, vergevingsgezindheid, solidariteit en mededogen centraal staan.
  4. Wij zien inclusie niet als een bijkomende opdracht, maar als een kans om onze blik te verruimen en de vele opdrachten waarvoor we staan beter te vervullen.
  5. Wij ervaren het als een continu proces van ons openstellen voor inclusie, exploreren van wat ons verbindt en waar we verschillen, en het creëren van een plek voor die verschillen.
  6. We erkennen en gaan in dialoog over verschillen. We waarderen ze en benutten de verscheidenheid ten goede.
  7. We zetten in op motivatie, capaciteit en omgeving. Want geïnspireerd worden is de eerste stap, een verandering in gedrag teweegbrengen is de volgende.
  8. Wij willen gelijke kansen voor alle medewerkers en een evenwaardig aanbod in zorg- en onderwijsomgeving voor alle cliënten.
  9. Wij geloven dat het ons kan lukken om elke vorm van diversiteit te omarmen, ook al lijkt dat niet altijd even gemakkelijk.
  10. Wij zullen blijven werken aan dit positief diversiteits- en inclusiebeleid met vallen en opstaan, in beweging met mensen, geïnspireerd en verbonden.

Onze organisatie moet een weerspiegeling zijn van de samenleving

Diversiteit en inclusie. Die twee begrippen staan vandaag hoog op onze agenda. Waarom hechten wij hier steeds meer belang aan en hoe krijgen ze een plek binnen de organisatie? “We hebben reeds een lange weg afgelegd maar we moeten nog een heel eind verder. Met vallen en opstaan kom je echter ook op je bestemming."
Lees het interview met Raf De Rycke en broeder Veron Raes over valkuilen, groeikansen en de ultieme droom. 

OOK VLUCHTELINGEN HEBBEN NOOD AAN GEPASTE GEESTELIJKE GEZONDHEID

De superdiverse samenleving stelt ook de geestelijke gezondheidszorg voor heel wat uitdagingen.  Mensen met een migratie-achtergrond, asielzoekers, vluchtelingen, uitgeprocedeerden,… kampen ook met geestelijke gezondheidsproblemen, maar ervaren extra drempels. Hulpverleners komen vaker in contact met mensen met diverse achtergronden, maar missen vaak de interculturele competenties om gepast hiermee om te gaan. Het gaat om kennis, maar in de eerste plaats ook om bewustwording.  Hulpverleners moeten zich meer bewust worden van hun eigen cultuur, hun eigen waarden en normen én van de heersende cultuur van de (westerse) hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De cultuur van de patiënt speelt een grote rol in zijn beleving van psychisch lijden, maar ook in de expressie ervan.  Vaak geeft de patiënt een totaal andere verklaring aan zijn geestelijk gezondheidsprobleem én heeft dit een grote invloed op de behandeling. 

Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius (Grimbergen) maakte onderstaand filmpje om de problematiek te schetsen.

 

Hij hield een flesje in zijn hand, het was gevuld met water en blauwe olie. Wat de remedie was om diversiteit te doen werken en inclusie te realiseren? Het bleef muisstil. Hij hief zijn hand op en langzaam schudde hij het flesje heen en weer. Na een tijdje kleurde de hele inhoud blauw. Maar wanneer hij stopte, scheidde de olie zich weer van het water. “Goede wil alleen volstaat niet. We moeten blijven schudden – in beweging blijven – om te werken aan een diverse samenleving, voor iedereen.”

Bert Boone, sociaal ondernemer

Image

Gerelateerde artikels

Gerelateerde Voorzieningen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte