Zoeken

Image

Ook vluchtelingen hebben nood aan gepaste geestelijke gezondheid

20 juni, wereldvluchtelingendag. Een moment om de problematiek rond geestelijke gezondheid bij vluchtelingen en de moeilijkheden die we hierbij ondervinden onder de aandacht te brengen.

 

De superdiverse samenleving stelt ook de geestelijke gezondheidszorg voor heel wat uitdagingen.  Mensen met een migratie-achtergrond, asielzoekers, vluchtelingen, uitgeprocedeerden,… kampen ook met geestelijke gezondheidsproblemen, maar ervaren extra drempels. Hulpverleners komen vaker in contact met mensen met diverse achtergronden, maar missen vaak de interculturele competenties om gepast hiermee om te gaan. Het gaat om kennis, maar in de eerste plaats ook om bewustwording.  Hulpverleners moeten zich meer bewust worden van hun eigen cultuur, hun eigen waarden en normen én van de heersende cultuur van de (westerse) hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De cultuur van de patiënt speelt een grote rol in zijn beleving van psychisch lijden, maar ook in de expressie ervan.  Vaak geeft de patiënt een totaal andere verklaring aan zijn geestelijk gezondheidsprobleem én heeft dit een grote invloed op de behandeling. 

Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius (Grimbergen) maakte onderstaand filmpje om de problematiek uit te leggen.

 

Informatie voor pers:

Godfried Van Beuren (Algemeen directeur PC Sint-Alexius)
02 270 93 30 
godfried.vanbeuren@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be

 

Cindy Baillieu
0473 53 42 90
cindy.bailllieu@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte