Zoeken

Image

Psychiatrische centra en centra voor mensen met een handicap smeken om hulp

“Van de recent geleverde FFP2-mondmaskers is geen enkel bestemd voor de psychiatrische ziekenhuizen”, dat zegt Koen Oosterlinck, dagelijks bestuurder bij Broeders van Liefde dat 11 psychiatrische centra in België uitbaat. Ook in de 13 centra voor mensen met een handicap van de groep zijn er onvoldoende beschermingsmiddelen terwijl de eerste besmettingen zich voordoen en 1 bewoner zich in zeer kritieke toestand bevindt. De voorbije dagen kwamen verschillende leveringen met mondmaskers aan in België en er staan er nog enkele gepland, voornamelijk bestemd voor algemene ziekenhuizen, huisartsen, thuisverpleging en woonzorgcentra. “Bij de aanpak van de crisis is terecht veel aandacht gegaan naar de reorganisatie in de algemene ziekenhuizen en in de eerstelijnszorg, maar men heeft te lang gewacht om ook beschermingsmaatregelen en testcapaciteit te voorzien voor de geestelijke gezondheidszorg, de woonzorgcentra en de zorg voor personen met een handicap. In die sectoren zijn bovendien heel wat cliënten met een sterk risicoprofiel”, legt Koen Oosterlinck uit. Begin deze week zouden FFP2-mondmaskers bestemd voor de psychiatrische ziekenhuizen geleverd worden, maar de Chinese douane heeft die tegengehouden. “Uiteraard wil iedereen die mondmaskers, maar essentieel is toch dat de maskers verdeeld worden volgens de noden in álle sectoren van de gezondheidszorg en welzijn. Alleen al in de psychiatrische ziekenhuizen zijn er Vlaanderenbreed ongeveer 5000 chirurgische en 1000 FFP2-maskers per dag nodig. Onze centra zitten eerstdaags door hun voorraad. Als werkgever maken we ons dan ook grote zorgen.”

 

“Sommige leefgroepen zijn vergelijkbaar met een COVID-afdeling in een ziekenhuis. Maar dan zonder beschermingsmiddelen”

In een psychiatrisch ziekenhuis verblijven mensen overdag op een kleine oppervlakte bij elkaar. Een interne besmetting houdt daarom grote risico’s in. Bovendien worden de lichamelijke symptomen van virussen zoals Covid-19, bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen vaak overschaduwd door psychiatrische symptomen, waardoor besmettingen moeilijker te detecteren vallen. Op dit moment zijn er bij de organisatie Broeders van Liefde gemiddeld 2 vastgestelde besmettingen en een 4-tal vermoedelijke besmettingen per psychiatrisch centrum. “We nemen als psychiatrisch ziekenhuis onze verantwoordelijkheid door deze kwetsbare patiënten zelf in quarantaine te plaatsen in plaats van naar de spoedafdeling van een algemeen ziekenhuis te brengen. We dreigen hen nu in veel gevallen onbeschermd te moeten behandelen.”, zegt Patrick Penders, algemeen directeur van psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem. “Dat is in strijd met de richtlijnen van Sciensano, maar door een gebrek aan materiaal zal het in de volgende dagen niet anders kunnen. We smeken dus om een deel van de mondmaskers zodat onze medewerkers op een veilige manier goede zorg kunnen verstrekken voor onze patiënten.”

 

Ook in de orthopedagogische centra zijn er onvoldoende beschermingsmiddelen. Afgelopen week zijn in O.C. Ebergiste in Vurste cliënten besmet met het coronavirus. De toestand van één bewoner ging het voorbije weekend plots snel achteruit en de persoon ligt momenteel in kritieke toestand in het AZ Sint-Vincentius te Deinze als gevolg van de coronabesmetting. “Alle voorzorgsmaatregelen werden en worden nauwgezet opgevolgd en onze begeleiders omringen de bewoners met de best mogelijke zorg”, vertelt algemeen directeur An Schoors. “We doen er echt alles aan om het virus buiten onze voorziening te houden, maar het is bijzonder moeilijk werken. Onze bewoners kunnen niet zelf instaan voor hun dagelijks toilet of hygiëne. Dat moet uitgevoerd worden door opvoeders en begeleiders.  Gezien bij velen ernstige gedragsstoornissen aanwezig zijn, is isolatie geen evidentie. Dat alles maakt dat een besmetting binnen één leefgroep zeer moeilijk in te dijken valt. Medewerkers komen steeds in onmiddellijk contact met deze bewoners alsook met hun lichaamsvochten. De virale load is dus zeer hoog, mogelijks vergelijkbaar met een COVID-afdeling in een ziekenhuis. Met dit verschil: beschermingsmiddelen zijn amper voor handen. We hopen dat er nu eindelijk ook voor onze sector en onze doelgroep van cliënten meer aandacht komt, want wij werken in collectieve settings net zoals de woonzorgcentra. Bij onze cliënten is het houden van de nodige afstand of overgaan tot kamerisolatie vaak onmogelijk. We pleiten voor meer testcapaciteit zodat we bewoners met een handicap zo kort mogelijk in quarantaine moeten houden, gezien de negatieve effecten van de quarantaine voor het welzijn van iemand met een handicap en de bijkomende inspanningen die daarvoor geleverd moeten worden door de medewerkers. Toch vallen we uit de boot als het gaat over meer testen van bewoners én medewerkers bij een vermoeden van Covid-19. Het is noodzakelijk dat ook onze medewerkers en bewoners over voldoende beschermingsmiddelen kunnen blijven beschikken.”

 

P.C. Sint-Amandus is erkend voor 459 ziekenhuisbedden en plaatsen voor partiële hospitalisatie en daarnaast ook actief met verschillende mobiele teams om patiënten in de thuissituatie op te volgen. O.C. Ebergiste ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking. Een aantal cliënten hebben ook bijkomende fysieke, psychische, psychiatrische en/of  gedragsproblemen of autismespectrumstoornis. De zorg en ondersteuning gebeurt op verschillende locaties in de regio Gent – Deinze – Gavere met Vurste als hoofdlocatie. P.C. Sint-Amandus in Beernem en O.C. Ebergiste in Vurste zijn 2 voorzieningen van de organisatie Broeders van Liefde.

 

Contact voor pers:
Koen Oosterlinck – dagelijks bestuurder Broeders van Liefde – 0473.28.07.23
Patrick Penders – algemeen directeur P.C. Sint-Amandus Beernem – 0477.78.46.80
An Schoors – algemeen directeur O.C. Broeder Ebergiste – 0474.27.67.79

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte