1 ergotherapeut (m/v)

Werkplek: Koninklijk Instituut, Woluwe

Functie

BUSO KIWoluwe zoekt een ergotherapeut (Halftijds).

De ergotherapeut is actief op volgende domeinen:

-         Diagnosestelling in functie van de eigen therapie.

-         Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van therapie (individueel, in groep of geïntegreerd in klasgebeuren).

-         Werking een plaats geven binnen het multidisciplinair team.

-         Overleggen met ouders en andere betrokkenen.

-         Deelnemen aan vakoverschrijdende leerlinggebonden activiteiten.

-         Administratieve taken opnemen die verband houden met de opdracht.

Meer specifiek voor onze doelgroepen:

-         Zoeken naar aangepaste hulpmiddelen,

-         Het gebruik van hulpmiddelen aanleren aan de jongeren, en de andere medewerkers van de school.

-         Zich specialiseren in het stimuleren van executieve functies bij jongeren met een autismespectrumstoornis.

-         Ondersteunen van digitalisering in het onderwijsproces.

Profiel

Onze verwachtingen:

-         Een bachelor diploma ergotherapie, of gelijkwaardig.

-         Ervaring met de doelgroep (jongeren met visuele beperking en jongeren met een autismespectrumstoornis) is een pluspunt. Bereid zijn om zich verder te verdiepen in deze problematieken.

-         Ervaring in een gelijkaardige opdracht.

-         Goede pc-vaardigheden.

-         Initiatief, engagement.

-         Flexibiliteit,

-         Vlotte communicatieve vaardigheden.

-         Iemand die open staat voor de eigenheid van pubers en adolescenten, en die hen kan motiveren.

-         Een dynamische teamspeler zijn.

Aanbieding

Wij bieden:

-         Een boeiende, afwisselende job met ruimte voor eigen initiatief.
Een deeltijdse betrekking (halftijds), met kans op verlenging.

-         Startdatum: 9/9/2019 einddatum:  30/6/2020 (met kans op verlenging).

-         Zie ook www.kiwoluwe.org

Werkplek: Koninklijk Instituut, Woluwe

Contact

Georges Henrilaan 278
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

02 735 40 85

Kris Demeter
kris.demeter@fracarita.org

deel deze job