Afdelingshoofd - Antwerpen/Mechelen

Werkplek: De Sleutel

Functie

VACATURE NR 2018/30

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

De ambulante verslavingszorg De Sleutel biedt indicatiestelling , individuele begeleiding, intensieve groepswerking en nazorg aan binnen een bio-psycho-sociaal kader. Onze multidisciplinaire teams bestaan uit psychologen, artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen.

Wij zoeken voor:

AFDELING :  Ambulante centra De Sleutel Antwerpen en Mechelen
FUNCTIE : Afdelingshoofd (m/v)

Opdracht
- In samenwerking met directie en beleidsteamleden leidt je een multidisciplinair team van 30 mensen op 2 locaties (Antwerpen en Mechelen);
- Je staat in voor het organiseren, optimaliseren en innoveren van de afdelingswerking conform de visie en de afspraken binnen het netwerk De Sleutel;
- Je stemt de zorgprocessen en overlegstructuren af op de lokale en regionale ontwikkelingen in de gespecialiseerde drughulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg en de belendende sectoren;
- Je voert een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid: het aanwerven, het begeleiden en het coachen van de medewerkers, zowel individueel als in teamverband;
- Je maakt een  jaarlijkse afdelingsbegroting op en volgt de exploitatie op afdelingsniveau (het beheer van budgetten, materiaal en infrastructuur);
- Je vertegenwoordigt de afdeling op de interne beleidsorganen binnen De Sleutel, in de lokale en regionale contacten en op de externe overlegplatformen in de netwerken.

Profiel

- Je beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur in de psychologie of in de orthopedagogiek);
- Je hebt minstens vijf jaar relevante ervaring in leidinggeven en zorgmanagement;
- Je bent ambitieus in het realiseren van kwaliteitsvolle zorg aan mensen met drugproblemen;
- Je hebt een hart voor mensen en werkt op een positieve wijze mee aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie,  in open dialoog met cliënten, hun context en collega’s;
- Je bent stressbestendig en beschikt over goede administratieve en organisatorische vaardigheden;
- Je bent voldoende zelfkritisch en beschikt over sterke sociale vaardigheden.

Aanbieding

- Voltijdse betrekking – 38u per week
- Arbeids- en loonvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41 aangevuld met tussenkomst in de vervoersonkosten, fietsvergoeding, bijkomende verlofdagen, bedrijfskortingen
- Startdatum:  in onderling overleg
- Mogelijkheden van opleiding en coaching

Solliciteren kan per email
(met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij de personeelsdienst  -  personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org.
Voor bijkomende informatie: de heer Damien Versele, algemeen directeur tel: 09/210 87 10.

Werkplek: De Sleutel

Contact

Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent

09 210 87 10

Damien Versele
personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

deel deze job