Begeleid(st)er Djambo - OC Sint-Idesbald Roeselare - deeltijds 0,8VTE

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Functie

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald Roeselare wil de levenskwaliteit en het welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking of een bijzondere kwetsbaarheid, en hun netwerk verhogen. Door het aanbieden van verschillende vormen van ondersteuning willen we hiertoe samen een weg afleggen. Onze diensten binnen onderwijs, dagbesteding, wonen, vrije tijd en arbeid, zijn voornamelijk gesitueerd in de regio midden West-Vlaanderen.

Djambo is een initiatief vanuit het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald. Djambo biedt ambulante en mobiele begeleiding aan kinderen van 2,5 tot 21 jaar met een autismespectrumstoornis, een licht mentale handicap en/ of gedrags- en emotionele stoornis. Als volwaardige partners wordt er met het cliëntsysteem samengewerkt aan antwoorden en oplossingen voor de problematische opvoedingssituatie, rekening houdend met de handicap van het kind. De hulpvraag van het kind / de jongere en de interactie tussen de gezinsleden staan hierbij centraal.

Er wordt voornamelijk gewerkt op basis van huisbezoeken.

Taakomschrijving

• Ambulante en mobiele begeleiding van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, gedrags- en emotionele stoornissen, met of zonder bijkomende licht mentale handicap, en hun gezin/ directe omgeving.

• Het opstellen, uitvoeren en evalueren van een handelingsplan, in overleg met ouders en minderjarige, behoort tot het takenpakket.

• Leggen en onderhouden van externe contacten ifv individuele cliënten.

 

Profiel

Persoonlijkheid en competenties

• Beschikken over een bewuste visie en grondhouding omtrent doelgroep, sociale sector, maatschappij.

• Beschikken over een stevige portie motivatie, interesse en engagement in het ondersteunen van de doelgroep.

• Verantwoordelijkheid kunnen nemen en methodisch-planmatig kunnen werken.

• Vlot communiceren in de omgang met doelgroep en collega’s. Zelfstandig als in team kunnen werken.

• Kennis van de sociale kaart.

• Computerkennis: Windows, Word, Excel

Vereisten

• A1 met (ped)agogische scholing (opvoeder, maatschappelijk werk, …).

• Rijbewijs B en in bezit zijn van een eigen wagen (bereid zijn deze te gebruiken bij dienstverplaatsingen)

• Pluspunten: - Ervaring in het werken met mensen met een handicap of bijzondere jeugdzorg en ervaring in het werken binnen de mobiele dienstverlening

- Kennis van en ervaring met het contextuele gedachtegoed

- Ervaring in het werken met autisme is een pluspunt

- Ervaring in het begeleiden van gezinnen (meerwaarde)

 

Aanbieding

- Indiensttreding: zo snel mogelijk (ten laatste 1/10/2019)

- Contract van bepaalde duur voor 1 jaar, mogelijkheid tot verlenging (onbepaalde duur)

- Jobtime: 30,40/38, wisselend uurrooster, bereidheid tot avondwerk

- Barema en anciënniteit volgens de officiële barema’s van het Vlaams Agentschap

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Contact

De Zilten 52
8800 Roeselare

051/26 43 00

vacatures.idesbald@fracarita.org

deel deze job