Begeleid(st)er zorgteam Jongerenwerking - OC Sint-Idesbald Roeselare - voltijds

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Functie

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald Roeselare wil de levenskwaliteit en het welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking of een bijzondere kwetsbaarheid, en hun netwerk verhogen. Door het aanbieden van verschillende vormen van ondersteuning willen we hiertoe samen een weg afleggen. Onze diensten binnen onderwijs, dagbesteding, wonen, vrije tijd en arbeid, zijn voornamelijk gesitueerd in de regio midden West-Vlaanderen.

Je zal tewerkgesteld worden in één van de leefgroepen op campus De Zilten waar jongens en meisjes verblijven van 12 tot 18 jaar met gedrags- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornis en een eventuele bijkomende licht mentale beperking. Dit met de nodige aandacht voor gezinsondersteunend werken.

Profiel

klantgericht: naar gebruiker en zijn context, de naaste collega’s en andere medewerkers,...

betrokken: op zowel cliënt, team, organisatie; verbindend en oog hebbend voor de verschillende perspectieven

resultaatsgericht: ondernemend met concrete en gerichte acties met het oog op het behalen van de afgesproken doelstellingen

open en betrouwbaar: in de zin van integer, loyaal, correct, afspraken nakomend, verantwoordelijkheid opnemend

innovatief ingesteld: gericht op verbetering waar kan, leergierig, flexibel omgaand met noodzakelijke of wenselijke veranderingen

Gerichte compententies

Kennis

kennis van emotionele en gedragsstoornissen, autismespectrumstoornis

basiskennis van verschillende denkkaders van waaruit gedrag kan geïnterpreteerd worden

basiskennis van het hulpverleningsaanbod binnen integrale jeugdhulp

kennis van contextuele denkkaders en ervaring in het contextueel werken is zeker een pluspunt

 

Vaardigheden

pedagogisch

leiding kunnen nemen in de groep

structuur, rust en veiligheid kunnen bieden

kunnen omgaan met moeilijk / regelovertredend / agressief gedrag

gepaste grenzen stellen naar de doelgroep wat betreft afstand, nabijheid

beschikken over een goed observatie- en inlevingsvermogen

gesprekken kunnen leiden (individueel / groep)

een gevarieerd gamma van individuele en groepsactiviteiten kunnen aanbieden

Organisatorisch / technisch

huishoudelijke opdrachten kunnen uitvoeren en begeleiden (bv maaltijden, dagelijks onderhoud van de leefgroep...)

budgetten kunnen hanteren (leefgroep, individueel,...)

de interne communicatiekanalen efficiënt hanteren

efficiënte tijdsbesteding

Administratief

efficiënte rapportage en verslaggeving

bijhouden van het individueel handelingsplan

goed overweg kunnen met WORD en OUTLOOK

Toepassingen in EXCEL of ACCESS kunnen hanteren

correcte uurregistratie

Attitudes

ondernemende teamspeler

positief ingesteld, telkens opnieuw kansen geven

alert

(zelf)kritisch

stressbestendig

deontologisch omgaan met informatie

Vereisten

Diploma begeleider klasse 1/ klasse 2

Ervaring met de doelgroep

Bereidheid tot avond- en weekendwerk

Beschikken over rijbewijs B en in bezit van een wagen

 

 

Aanbieding

Indiensttreding: 26/08/2019

Vervangingscontract zwangerschap

Jobtime: voltijds 1VTE (38/38)

Barema en anciënniteit volgens de officiële barema’s van het Vlaams Agentschap

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Contact

De Zilten 52
8800 Roeselare

051/26 43 00

vacatures.idesbald@fracarita.org

deel deze job