Begeleid(st)er zorgteam Kindwerking - OC Sint-Idesbald Roeselare - deeltijds

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Functie

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald Roeselare wil de levenskwaliteit en het welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking of een bijzondere kwetsbaarheid, en hun netwerk verhogen. Door het aanbieden van verschillende vormen van ondersteuning willen we hiertoe samen een weg afleggen. Onze diensten binnen onderwijs, dagbesteding, wonen, vrije tijd en arbeid, zijn voornamelijk gesitueerd in de regio midden West-Vlaanderen.

Je zal tewerkgesteld worden in één van de leefgroepen waar jongens en meisjes verblijven van 6 tot 12 jaar met gedrags- en emotionele stoornissen en een eventuele bijkomende licht mentale handicap, met de nodige aandacht voor gezinsondersteunend werken.

Profiel

Kerncompetenties

Je bent gericht op verbinding: betrokken op de mensen waarvoor en waarmee gewerkt wordt

Je bent gericht op deskundigheid: professioneel handelend, leergierig en doorzettend bij moeilijkheden

Je bent gericht op verantwoordelijkheid: initiatiefnemend, zelfstandig werkend en afspraken nakomend

Je bent gericht op de ander: enthousiast en attentvol, inzet voor de ander en voor het breder geheel

Kennis

kennis van emotionele en gedragsstoornissen

basiskennis van verschillende denkkaders van waaruit gedrag kan geïnterpreteerd worden

basiskennis van het hulpverleningsaanbod binnen integrale jeugdhulp

basiskennis van de werking van het crisisnetwerk integrale jeugdhulp

Vaardigheden

pedagogisch

leiding kunnen nemen in de groep

structuur, rust en veiligheid kunnen bieden

kunnen omgaan met moeilijk / regelovertredend / agressief gedrag

gepaste grenzen stellen naar de doelgroep wat betreft afstand, nabijheid

beschikken over een goed observatie- en inlevingsvermogen

gesprekken kunnen leiden (individueel / groep)

een gevarieerd gamma van individuele en groepsactiviteiten kunnen aanbieden

Organisatorisch / technisch

huishoudelijke opdrachten kunnen uitvoeren en begeleiden (bv maaltijden, dagelijks onderhoud van de leefgroep...)

budgetten kunnen hanteren (leefgroep, individueel,...)

de interne communicatiekanalen efficiënt hanteren

het opstellen en opvolgen van uurroosters

efficiënte tijdsbesteding

Administratief

efficiënte rapportage en verslaggeving

bijhouden van het IHP

goed overweg kunnen met WORD en OUTLOOK

Toepassingen in EXCEL of ACCESS kunnen hanteren

correcte uurregistratie

 Attitudes

ondernemende teamspeler

positief ingesteld, telkens opnieuw kansen geven

alert

(zelf)kritisch

stressbestendig

deontologisch omgaan met informatie

Vereisten

Diploma begeleider klasse 1 / klasse 2

Ervaring met de doelgroep

Bereidheid tot avondwerk en inslapende nachten

Beschikken over rijbewijs B en in bezit van een wagen

 

 

Aanbieding

Indiensttreding: 23/04/2019

Vervangingscontract zwangerschap

Jobtime: 30,40/38 (0,8VTE)

Barema en anciënniteit volgens de officiële barema’s van het Vlaams Agentschap

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Contact

De Zilten 52
8800 Roeselare

051/26 43 00

vacatures.idesbald@fracarita.org

deel deze job