BEGELEIDER CLUSTER GES (M/V) - VOLTIJDS BEPAALDE DUUR - MFC ST JOZEF

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Functie

 • Het begeleiden van jongeren in hun dagdagelijkse rituelen en routine.
 • Contacten met omringende diensten en personen
 • Contact houden en feedback geven aan en over de context
 • Opnemen van deeltaken op organisatorisch vlak in overleg met het begeleidingsteam

Profiel

  • De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers.
  • Inzicht in de leefwereld en de ondersteuningsnood van kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking.
  • Inzicht in de leefwereld en kunnen omgaan met kinderen en jongeren met een duidelijke GES- en bijkomend problematiek of bijzonder gedrag.
  • Methodisch, planmatig en doelgericht werken spreekt vanzelf. Gericht kunnen observeren.
  • Belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn: pedagogisch optimisme, veerkracht, willen en kunnen werken in teamverband, kunnen omgaan met feedback (krijgen en geven), respect voor de cliënt en zijn/ haar ruimere omgeving, een open dialooghouding hanteren, zin voor initiatief, conflictsituaties weten te hanteren en het belang van humor weten te waarderen.
  • Bereidheid tot goede en intensieve samenwerking met de context van het kind/de jongere, vertrekkende vanuit het geloof in de mogelijkheden van de cliënt en zijn context.
  • Zowel sterk in individuele begeleiding als in groepsbegeleiding.
  • De kandidaat heeft bij voorkeur een rijbewijs.

Aanbieding

 • Voltijds contract van bepaalde duur: 01/09/2019 t/m 31/12/2019
 • Verloning volgens barema VAPH

Procedure

Kandidaten solliciteren schriftelijk of via mail met een curriculum vitae en motivatie bij Mevr Katrien Debreuck - Algemeen Directeur – uiterlijk tegen 12/08/2019.

Adres: M.F.C. St. Jozef t.a.v Mevr Katrien Debreuck, E. De  Deynestraat 1, 9000 Gent

Mailadres: mfcsintjozef@fracarita.org

 Wie meer informatie wenst over deze functie kan contact opnemen met Tülay De Cock - hoofdopvoedster/arbeidsorganisator Cluster GES – op het nummer 09/371 52 48.


MEER INFO: http://ocsintjozef.be/vacatures.html


Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Contact

E. DE DEYNESTRAAT 1
9000 Gent

09 222 52 32

De Cock Tülay
09 371 52 48
mfcsintjozef@fracarita.org

deel deze job