Begeleider Mobiel Team Acute Zorg

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Ariadne

Functie

JE FUNCTIE

Je werkt als begeleider binnen het Mobiel Team Acute Zorg van Netwerk GG ADS regio Zuid. Het team begeleidt cliënten met ernstige psychiatrische klachten waarbij sprake is van een (sub)acute psychische crisis. De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de leefomgeving van de cliënt en is gericht op stabiliseren van de crisis en verhogen van veiligheid. Hierbij werk je sterk netwerkgericht (opzetten en ondersteunen van een netwerk rond de cliënt). Er wordt gewerkt met een shared-case load binnen het team. Je wordt aangestuurd door de teamcoördinator en de superviserend arts.

Profiel

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor in een menswetenschappenlijke richting (verpleegkunde, toegepaste psychologie, orthopedagogie, …).
 • Je hebt voldoende kennis van psychopathologie, farmacologie, behandelmodellen en de sociale kaart van de regio.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een acute psychiatrische problematiek zijn een meerwaarde.
 • Je bent vaardig in het ageren in crisissituaties en besluitvaardig bij het zoeken naar oplossingen.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt  begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en zowel mondeling als schriftelijk correct rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden (agendabeheer, planmatig werken, flexibel handel bij onverwachte situaties, …).

Je toont respect voor onze christelijk geïnspireerde waarden en helpt deze mee uit te dragen.

Aanbieding

ONS AANBOD

 • Een vervangingscontract (vervanging zwangerschap) van 100%.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.

Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Ariadne

Contact

Reymeersstraat 13a
9340 Lede

053/ 76 21 11

Els Mathijs
jobs@pcariadne.be

deel deze job