Begeleider Tehuis De schalm Lummen (m/v)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Ferdinand, Lummen

Functie

Voor onze volwassenenwerking zijn wij op zoek naar:

Begeleider Tehuis De Schalm Lummen (m/v)
Contract onbepaalde duur, deeltijdse betrekking (0.80 FTE)
Situering

 De Schalm biedt volwassen personen met een verstandelijke beperking ondersteuning aan  vanuit een ortho-agogisch referentiekader. Zorg op maat, emancipatorisch werken en het  verbeteren van kwaliteit van bestaan zijn werkprincipes in de dienstverlening.

Wat houdt de functie in?

• Je begeleidt intensief onze cliënten in hun woonsituatie, dagbesteding, netwerkvorming, administratie enz.
• Je werkt vanuit zorg op maat trajecten uit op basis van noden en vragen van het cliëntsysteem
• Je gebruikt de krachten van het netwerk en kijkt naar de mogelijkheden aangeboden binnen de maatschappij
• Je hebt als individuele begeleider een actieve rol in de trajectplannen van enkele cliënten
• Je werkt in teamverband.

Profiel

Wie zoeken we?

• Je gaat methodisch-planmatig te werk: je handelt systematisch en doelgericht, op basis van een grondige analyse van de situatie
• Je bent sterk in samenwerking: je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat
• Je bent klantgericht: je stemt jouw acties af op de vragen, behoeften en verwachtingen van zowel interne als externe cliënten
• Je beschikt over de competentie zelfhantering: je kan jezelf op een adequate wijze hanteren binnen de gegeven context/situatie; je reflecteert over je eigen handelen en onderneemt op basis hiervan acties om jezelf verder te ontwikkelen
• Flexibiliteit is geen enkel probleem: je past jouw eigen gedrag en aanpak aan naargelang de situaties waarin je jezelf bevindt
• Je kan zelfstandig werken: je slaagt erin een taak tot een goed einde te brengen door zelf de nodige kennis en informatie te verzamelen, zonder hiertoe te vaak beroep te doen op de hulp van anderen.

Aanbieding

Wat verwachten we van jou?

• Je beschikt over een diploma jeugd- en gehandicaptenzorg, bachelor ergotherapie of bachelor maatschappelijk werk telkens met relevante ervaring of je beschikt over een diploma gegradueerde of bachelor orthopedagogie.
• Je beschikt over relevante ervaring met de doelgroep (is een pluspunt)
• Je kan je op een flexibele manier bewegen in een veranderend zorglandschap
• Je bent bereid om te werken met een variabel uurrooster: een continu en flexibel systeem
• Je beschikt over het vermogen om te leren uit interacties, verschillende infobronnen, vorming en training
• Je beschikt over een rijbewijs
• Je engageert je als werknemer om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega’s.

Wat bieden we jou?

• Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer
• Ondersteuning en coaching van ervaren collega’s en multidisciplinair team
• Kansen tot ontwikkeling via vorming en opleiding
• Samen zoeken naar een goede afstemming tussen werk en privé
• Verloning volgens de barema’s van het VAPH
• Contract van onbepaalde duur, 80 %
• Plaats van tewerkstelling: Lummen
• Indiensttreding: 02/11/2018
Interesse?

Vul het sollicitatieformulier in via onze website: https://sintferdinand.be/jobsite. Je sollicitatie dient ons uiterlijk op 23/09/2018 te bereiken.

Voor meer informatie betreffende onze organisatie, bezoek www.sintferdinand.be en www.fracarita.org

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap...

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Ferdinand, Lummen

Contact

Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen

013 539 951

sf.vacatures@fracarita.org

deel deze job