Bewegingstherapeut (m/v) - P.C. Dr. Guislain Gent

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Gent

Functie

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum onderschrijft de Missie van de Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch zieke mensen. Voor z'n opname- en behandelafdeling ouderenpsychiatrie De Kedron is het P.C. Dr. Guislain op zoek naar een bewegingstherapeut

Profiel

 • Je hebt een diploma bewegingstherapie (psychomotore therapie [NL], kinesitherapie of creatief therapeut dans en beweging). 
 • Je hebt affiniteit voor het werken met ouderen met een psychische kwetsbaarheid. 
 • Je hebt kennis van psychopathologie voorkomend in ouderenpsychiatrie. 
 • Je bent bereid om nauw samen te werken met andere disciplines om zo het therapeutisch aanbod te verzekeren en een interdisciplinair behandelplan op te stellen binnen het vooropgesteld therapeutisch kader dat gericht is op een actieve behandeling van beperkte duur die leidt tot herstel of optimaal behoud van potentieel. 
 • Je hebt interesse voor aanvullende behandelmethodes zoals zintuigelijke stimulatie, aromatherapie en snoezelen.
 • Je hebt een hart voor mensen en je werkt op positieve wijze mee aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie, in het werk met patiënten en collega’s. 

Aanbieding

 • vervangingscontract van +/- 6 weken
 • halftijdse tewerkstelling (19u/week), uurrooster bespreekbaar
 • onmiddellijke indiensttreding
 • tewerkstelling op afdeling De Kedron, Campus Sint Alfons
 • verloning volgens de geldende barema’s

Info en solliciteren 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met afdelingshoofd Ann Temmerman, via T 09 243 55 41 of ann.temmerman@fracarita.org.

Je kan schriftelijk je kandidatuur stellen vóór 12.03.2019 t.a.v. mevrouw Karline Vermeulen, directeur patiëntenzorg via vacatures.guislain@fracarita.org. 
 

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Gent

Contact

Francisco Ferrerlaan 88A
9000 Gent

09 216 33 11

deel deze job