Contextbegeleid(st)er zorgteam Kindwerking - OC Sint-Idesbald Roeselare - deeltijds

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Functie

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald Roeselare wil de levenskwaliteit en het welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking of een bijzondere kwetsbaarheid, en hun netwerk verhogen. Door het aanbieden van verschillende vormen van ondersteuning willen we hiertoe samen een weg afleggen. Onze diensten binnen onderwijs, dagbesteding, wonen, vrije tijd en arbeid, zijn voornamelijk gesitueerd in de regio midden West-Vlaanderen.

Taakomschrijving

Je zal tewerkgesteld worden in een zorgteam van de kindwerking met twee leefgroepen waar jongens en meisjes verblijven van 6 tot 14 jaar met gedrags- en emotionele stoornissen en een eventuele bijkomende licht mentale handicap,    met de nodige aandacht voor gezinsondersteunend werken.

Jouw taak binnen dit zorgteam is tweedelig.

 •  Je bent contextbegeleid(st)er van een aantal dossiers
 • Je werkt als begeleid(st)er in de leefgroep

Profiel

Je bent gericht  op verbinding:  betrokken op de mensen waarvoor en waarmee gewerkt wordt

Je bent gericht op deskundigheid: professioneel handelend, leergierig en doorzettend bij moeilijkheden 

Je bent gericht  op verantwoordelijkheid: initiatiefnemend, zelfstandig werkend en afspraken nakomend

Je bent gericht  op de ander: enthousiast en attentvol, inzet voor de ander en voor het breder geheel             

Kennis

  • Kennis van emotionele en gedragsstoornissen
  • basiskennis van verschillende denkkaders van waaruit gedrag kan geïnterpreteerd worden
  • basiskennis van het hulpverleningsaanbod binnen integrale jeugdhulp
  • basiskennis van de werking van het crisisnetwerk integrale jeugdhulp
  • Kennis van het systeemtheoretisch en contextueel denkkader
  • Basiskennis Frans   

Vaardigheden

contextgericht

 

   • Je voert contextbegeleidingen/mobiele begeleidingen uit bij kinderen uit de 2 leefgroepen van het zorgteam.
   • Je stuurt het proces van handelingsplannen opmaken en uitvoeren aan.
   • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de weekend- en vakantieplanningen van de gezinnen die jij begeleidt.
   • Je bent aanspreekpunt tov SDJ, OCJ en externe hulpverleners rond de concrete begeleidingen.
   • Je werkt vanuit de visie van de organisatie, aan de in het handelingsplan geformuleerde taken en doelstellingen.
   • Je werkt binnen een multidisciplinair team samen met de begeleiders en coaches. Communicatie en terugkoppeling naar het team is cruciaal.
   • Je werkt nauw samen met de individuele begeleiders van de kinderen wiens contextbegeleiding jij op je neemt.
   • Je versterkt de eigen kracht en legt de regie van de hulp zoveel als mogelijk in handen van de cliënt. Je begeleidt kinderen en ouders bij het vinden van eigen oplossingen en daarmee zelf aan de slag te gaan.
   • Je organiseert en/of biedt op de verschillende levensdomeinen de nodige/gepaste hulp en ondersteuning aan.
   • Je zorgt ervoor dat de zorg gecoördineerd wordt in afstemming met het gezin.
   • Je hebt een goed zicht op de sociale kaart
   • Je bent nauwkeurig in het uitvoeren van administratieve taken

 

pedagogisch

   • leiding kunnen nemen in            de          groep
   • structuur,  rust        en          veiligheid            kunnen                bieden
   • kunnen omgaan     met       moeilijk               /              regelovertredend / agressief  gedrag
   • gepaste grenzen    stellen  naar       de          doelgroep          wat        betreft afstand,  nabijheid
   • beschikken over een goed  observatie-  en inlevingsvermogen
   • gesprekken kunnen leiden   (individueel / groep)
   • een gevarieerd gamma van individuele en groepsactiviteiten kunnen aanbieden

 

Organisatorisch / technisch

  • huishoudelijke opdrachten kunnen uitvoeren en begeleiden (bv maaltijden, dagelijks onderhoud van de leefgroep...)
  • budgetten kunnen hanteren (leefgroep, individueel,...)
  • de interne communicatiekanalen  efficiënt hanteren
  • het opstellen en opvolgen van uurroosters
  • efficiënte  tijdsbesteding
  • Diploma begeleider klasse 1/maatschappelijk werker/master in de pedagogische wetenschappen
  • Ervaring met de doelgroep
  • Ervaring met contextbegeleiding
  • Bereidheid tot avondwerk en weekendwerk (beperkt)
  • Beschikken over rijbewijs B en in bezit van een wagen

Aanbieding

 • Indiensttreding: 1/10/2018
 • Contract van bepaalde duur tem 31/08/2019, met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur daarna
 • Jobtime: 19/38 (0.5VTE) of  22.48/38 (0.6 VTE). Onderling af te spreken.
 • Barema en anciënniteit volgens de officiële barema’s van het Vlaams Agentschap

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Contact

De Zilten 52
8800 Roeselare

051/26 43 00

vacatures.idesbald@fracarita.org

deel deze job