Diensthoofd personeelsdienst (m/v) * OC Sint-Ferdinand Lummen

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Ferdinand, Lummen

Functie

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand staat in voor de ondersteuning en begeleiding van minderjarigen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of
gedrags- en emotionele problemen.

Wij zijn op zoek naar een:

Diensthoofd personeelsdienst (m/v)

Open betrekking (100%) – indiensttreding: 01.05.2019

Situering

De personeelsdienst staat in voor de correcte en efficiënte personeels- en loonadministratie binnen onze voorziening. Daarnaast biedt de dienst advies en ondersteuning aan de medewerkers rond personeelsthema’s zoals uurroosters, sociale documenten, aanvragen tijdskrediet en thematische verloven,…

Wat houdt de functie in?

Het diensthoofd van de personeelsdienst

• is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dienst en haar medewerkers, o.a. verdeling van taken, opvolging van resultaten,…
• neemt bepaalde elementen van de personeelsadministratie op zich, o.a. verloning in samenwerking met het sociaal secretariaat, het subsidiedossier,…
• zet sterk in op de samenwerking tussen en de ontwikkeling van de medewerkers van de dienst
• werkt samen met de directiemedewerker HR rond HR-thema’s, o.a. selecties, gesprekkencyclus,…
• levert een bijdrage aan het overkoepelend overleg, beleidsontwikkeling en innovatie

Profiel

Wie zoeken we?

• Je gaat methodisch-planmatig te werk: je handelt systematisch en doelgericht, op basis van een grondige analyse van de situatie
• Je bent sterk in samenwerking: je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat
• Je bent klantgericht: je stemt jouw acties af op de vragen, behoeften en verwachtingen van zowel interne als externe cliënten
• Je beschikt over de competentie zelfhantering: je kan jezelf op een adequate wijze hanteren binnen de gegeven context/situatie; je reflecteert over je eigen handelen en onderneemt op basis hiervan acties om jezelf verder te ontwikkelen
• Je bent sterk in oplossingsgericht werken: je slaagt erin om inzicht te verwerven in een behoefte of hulpvraag en gaat op een systematische wijze op zoek naar hulpbronnen om ondersteuning op maat te bieden

• Je kan helder richting geven: je stuurt de medewerkers zodanig dat zij hun doelstellingen kunnen realiseren
• Je bent sterk in het coachen en ontwikkelen van anderen: je slaagt erin om medewerkers te begeleiden tot optimale prestaties en groei in hun functie

Wat verwachten we van jou?

• Je beschikt over een diploma hoger onderwijs (Personeelswerk, Accountancy, Rechtspraktijk,…)
• Je bent een ervaren payroll-beheerder en hebt ervaring opgedaan binnen HR
• Je hebt ervaring als leidinggevende
• Je beschikt over een uitgebreide kennis van het arbeidsrecht en de sociale wetgeving
• Je kan je op een flexibele manier bewegen in een veranderend zorglandschap
• Je bent bereid om te werken met een variabel uurrooster
• Je beschikt over het vermogen om te leren uit interacties, verschillende infobronnen, vorming en training

Aanbieding

Wat bieden we jou?

• Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer
• Kansen tot ontwikkeling via vorming en opleiding
• Samen zoeken naar een goede afstemming tussen werk en privé
• Verloning volgens de barema’s van het VAPH
• Contract: onbepaalde duur, 100%
• Plaats van tewerkstelling: Lummen
• Indiensttreding: 01.05.2019

Interesse?

Vul het sollicitatieformulier in via onze website: https://sintferdinand.be/jobsite.
Je sollicitatie dient ons uiterlijk op 22.02.2019 te bereiken.

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan de eerste selectieronde op 26.02.2019.

Voor meer informatie betreffende onze organisatie, bezoek www.sintferdinand.be en www.fracarita.org.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap...

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Ferdinand, Lummen

Contact

Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen

13530600

sf.vacatures@fracarita.org
sf.vacatures@fracarita.org

deel deze job