Directeur financiën & onderwijsorganisatie (m/v) | Sint-Eduardus Secundaire School | Merksem | Ingang 01.11.17

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Functie

 • Je opdracht is zowel beleidsvoorbereidend, -ondersteunend als -uitvoerend.
 • Je stelt je constructief en loyaal op en geeft leiding conform de principes uit het leiderschapscharter (cf. www.broedersvanliefde.be).
 • Je bouwt aan een participatieve school met aandacht voor dialoog en aan een warme en leerlinggerichte schoolcultuur met oog voor welbevinden en kwaliteit.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goed en efficiënt beheer van de financiële middelen van de school en de scholencluster Merksem. Het financieel beleid is gericht op een gezonde financiële basis met aandacht voor liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit en een werkelijkheidsgetrouwe jaarrekening. Een actief en vooruitziend beheer is de noodzakelijke voorwaarde om de pedagogische prioriteiten te realiseren. Daarom geef je leiding aan een ondersteunende boekhouddienst.

Profiel

 • Je werkt op een positieve wijze mee aan de realisatie van de missie van een waardengeoriënteerde en christelijk geïnspireerde organisatie.
 • Je herkent je in het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde (www.broedersvanliefde.be) en je maakt het ook concreet in de school en haar werking.
 • Je bezit intrinsieke kwaliteiten voor het voeren van een begeesterd en begeesterend onderwijs-kundig leiderschap en kan delegeren.
 • Je hebt ruime kennis van het pedagogisch/didactisch beleid, financieel beleid en van de actuele regelgeving.
 • Je bent bereid om je regelmatig na te scholen en (onderwijs-) vernieuwingen op te volgen in het veranderende onderwijslandschap.
 • Je beschikt over de nodige flexibiliteit en wil tijd en energie investeren, ook buiten de schooluren.
 • Je bent een planner en organisator, die goed over weg kan met onverwachte situaties en die stressbestendig is.
 • Je getuigt van een sterk inspirerende persoonlijkheid met brede maatschappelijke en progressieve visie op onderwijs.
 • Je bent probleemoplossend, resultaatgericht, proactief en ICT-minded.
 • Je bent empathisch, teamgericht, conflictvaardig en dienstbaar.
 • Je hebt voldoende relationele en (schriftelijke en mondelinge) communicatieve vaardigheden.

 

Aanbieding

 • ondersteuning vanuit het schoolbestuur en de eigen pedagogische begeleidingsdienst;
 • eerkansen tot een professionele ontwikkeling;
 • en aantrekkelijke functie met veel afwisseling en een aangename werksfeer;
 • een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team;
 • een school met boeiende en uitdagende perspectieven;
 • een bezoldiging op niveau van adjunct-directeur.

Bekwaamheidsbewijzen

Je behaalde een bachelor of master met een economisch profiel. Je kan voldoende professionele ervaring en een vaste benoeming binnen onderwijs voorleggen. Ervaring in een leidinggevende functie is een meerwaarde.

Procedure

Je stuurt je schriftelijke kandidatuur met CV en motivatie uiterlijk 15 september 2017 aan de heer Yves Demaertelaere, bestuurder en sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent.

De weerhouden kandidaten zullen nadien worden uitgenodigd voor een gesprek en een eventuele screening door een erkend wervingsbureau.

Meer informatie nodig?

Neem contact op met dhr. Yves Demaertelaere, sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde: yves.demaertelaere@fracarita.org of 09 241 19 51 of raadpleeg de website: http://www.broedersvanliefde.be/onderwijs

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Contact

Stropstraat 119
9000 Gent

09 221 45 45

Yves Demaertelaere
yves.demaertelaere@fracarita.org

deel deze job