Directeur (m/v) | Maatwerkbedrijf De Enter vzw | Brecht

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Functie

 • Als directeur ben je verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding van het Maatwerkbedrijf De Enter binnen de missie en visie van de Broeders van Liefde en de beleidslijnen van de Raad van Bestuur.
 • Je geeft, samen met de lokale operationele verantwoordelijken, leiding aan het bedrijf op 4 locaties.
 • Je stemt de prioriteiten van de werking van het centrum af op de lokale en regionale ontwikkelingen en vertegenwoordigt de vzw bij lokale en regionale externe contacten.
 • Je hebt tot voornaamste opdrachten het uitbouwen en garanderen van een degelijke commerciële en financiële werking, een bedrijfscultuur van empowerment van de doelgroepmedewerkers en de afstemming van de 2 werkingen van activering en tewerkstelling.
 • Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur voor de behaalde resultaten en adviseert de bestuurders i.v.m. nieuwe ontwikkelingen binnen de sociale economie.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma in een economische, commerciële of menswetenschappelijke richting of een relevante professionele ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je hebt minstens 5 jaar concrete ervaring in de diverse aspecten van leiding geven in de zorg of het bedrijfsleven.
 • Je bent ambitieus in het verstevigen van de resultaten van de vzw en het uitbreiden van de werking conform de missie en de visie.
 • Je kan strategische doelen vertalen naar praktisch uitvoerbare taken.
 • Je weet dat De Enter waarden gedreven en christelijk geïnspireerd is. In jouw werking en in die van de organisatie, zorg je voor een sfeer van respect voor alle inspiraties en ruimte om actief bezig te zijn rond zingeving.
 • Je bent voldoende zelfkritisch en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden

Aanbieding

 • Uitdagende en gevarieerde functie in een mens-georiënteerde organisatie.
 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Marktconforme arbeids- en loonvoorwaarden, volgens PC 327.
 • Aanvang tewerkstelling in onderling overleg, ten laatste 1 juni 2019
 • Ingroeimogelijkheid over enkele maanden mogelijk.

Solliciteren

Solliciteren kan per e-mail naar paul.goetstouwers@fracarita.org (met vermelding van vacature Directeur vzw De Enter). Alle sollicitaties die binnen zijn op 30 11 2018 voor 17 uur worden meegenomen in de selectieprocedure.

Voor bijkomende informatie: de heer Rob Vermeylen, directeur 03 313 49 66.

Algemeen

Maatwerkbedrijf vzw De Enter richt zich tot personen die zich omwille van specifieke problemen moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren. Vzw De Enter heeft als hoofdactiviteit een kringloopcentrum met 4 Kringwinkels. Zij biedt sociale tewerkstelling en opleiding aan met het oog op doorstroming naar een duurzame job en volwaardig burgerschap.

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Contact

Klein Veerle 34
2960 Brecht

03 313 49 66

Rob Vermeylen

deel deze job