DIRECTEUR PATIËNTENZORG

Werkplek: Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus, Bierbeek

Functie

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als een psychiatrisch verzorgingstehuis over 120 bedden op drie campussen. UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
Naast een ziekenhuisfunctie hebben we ook een mobiel team dat actief is in de thuiscontext en onze consulenten- en outreach teams delen hun expertise in het bredere werkveld. We hebben een ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij. 
We willen onze beweging naar een organisatie waar de zorg voor onze patiënten centraal staat verder uitbouwen.
Daarom zijn we op zoek naar een (m/v):
Directeur patiëntenzorg 

Functieomschrijving
A. Algemene functiebeschrijving

Als directeur patiëntenzorg ben je verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van kwaliteitsvolle zorg. In samenwerking  met de hoofdarts, het directieteam, het middenkader (doelgroepcoördinatoren, leidinggevenden en referentiepersonen) ben je verantwoordelijk voor het beleid en  de organisatie, coördinatie en evaluatie van alle zorgactiviteiten, uitgez. de medische activiteiten. Verder ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie van alle wettelijke opdrachten met betrekking tot patiëntenzorg. Je draagt actief bij aan het proces van accreditering.

B. Kernopdrachten

1. Je vertrekt vanuit de bestaande geïntegreerde visie op zorgverlening. De focus ligt op kwaliteitsvolle en respectvolle zorg. De herstelgerichte benadering vormt hierbij een belangrijke invalshoek Je hebt een degelijke visie die je op een continue wijze concretiseert, toetst en waar nodig bijstuurt..
2. Je bent verantwoordelijk voor de wettelijk vastgestelde opdrachten met betrekking tot de patiëntenzorg. Je draagt actief bij aan het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis. De specifieke actiepunten worden geconcretiseerd en opgevolgd aan de hand van een jaarlijks beleidsplan.
3. Je coacht doelgroepcoördinatoren, leidinggevenden en referentiepersonen binnen het departement patiëntenzorg vanuit een dynamische, ontwikkelingsgerichte benadering.   Je levert, vanuit het beleid, een bijdrage  bij  het behandelen van complexe uitdagingen en het kiezen van de juiste prioriteiten. Je ontwikkelt een werkomgeving met een sterk accent op empowerment en gedeelde verantwoordelijkheid.
4. Je levert een inhoudelijke bijdrage. Je treedt organisatorisch informerend, ondersteunend en coachend op, vertrekkend vanuit een sterk geloof in de mogelijkheden en groeikansen van  medewerkers.  Competentiegericht management en talentmanagement liggen aan de basis van onze werking. Waar nodig treed je sturend op.
5. Als lid van het directiecomité werk je intensief samen met de andere directieleden. Je draagt bij tot:
• het scheppen van voorwaarden voor een goede patiëntenzorg binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde financiële randvoorwaarden.
• de handhaving van de goede gang van zaken in het zorgdepartement, binnen al onze campussen. Je draagt  zorg voor een aangenaam werkklimaat voor de medewerkers
6. Je werkt nauw samen met de hoofdarts, de doelgroepcoördinatoren en de medewerkers van de cel  kwaliteit waarbij de bekommernis voor het welzijn van de patiënt en zijn omgeving geïntegreerd wordt met een voortdurend streven

Profiel

• In het bezit zijn van een master-diploma menswetenschappen en bij voorkeur met een verpleegkundige vooropleiding.
• Ruime ervaring in een leidinggevende functie.
• Ruime ervaring  in de geestelijke gezondheidszorg.
• Onderschrijven van de missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
• Kunnen handelen volgens de principes van de gekantelde organisatie waarbij de zorg voor de patiënt/bewoner het uitgangspunt is voor de ontwikkeling van de organisatiestructuur.
• Beschikken over leidinggevende capaciteiten, luisterbereid zijn en communicatief vaardig.
• Bereid zijn om je verder te bekwamen
• Een teamspeler zijn: zin voor samenwerking, zowel binnen het ziekenhuis, als binnen de netwerken
• Beschikken over een brede inhoudelijke kennis over methodieken en modellen in de wetenschappelijke en klinische psychiatrische zorg.
• kennis en ervaring bezitten op het vlak van veranderingsmanagement

Aanbieding

• met een overeenkomst voor onbepaalde duur.
• in een werkomgeving, waar de patiënt/bewoner centraal staat en waar heel wat inspanningen geleverd worden voor het welzijn en welbevinden van haar medewerkers
• in een grote organisatie (ziekenhuis en PVT), met diverse doelgroepen, zorgvormen en innovatieve projecten met tal van mogelijkheden tot samenwerking en innovatie
• binnen een psychiatrische voorziening die actief is binnen diverse zorgcircuits en netwerken (algemene psychiatrie, forensische psychiatrie, verstandelijk gehandicapten met psychiatrische stoornissen en organische psychiatrie, …….)
• binnen een organisatie met een sterke verbondenheid met (loco-) regionale voorzieningen en met het netwerk van de Broeders van Liefde in België.
• met heel veel uitdagingen in een zich sterk wijzigend GGZ-landschap
• met een correcte verloning met extralegale voordelen.

Werkplek: Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus, Bierbeek

Contact

Stropstraat 119
9000 Gent

09 221 45 45

deel deze job