een afdelingshoofd voor Wegwijs 2 - Beernem (m/v)

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Functie

Het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus

zoekt voor Wegwijs 2

een afdelingshoofd (m/v)

 

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen, 120 PVT-bedden en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.


Wegwijs 2 (22 bedden) is een opname- en behandelafdeling die zich specifiek richt op personen met een niet-aangeboren hersenletsel ten gevolge van chronisch alcoholmisbruik (type Korsakov).

 • Realiseren van een toekomstgericht afdelingsbeleid in samenwerking met de directie, het kernteam en het interdisciplinair team.
 • In samenwerking met andere kernteamleden draag je bij tot een verdere profilering van de afdeling binnen interne en externe netwerken.
 • Realiseren van een kwaliteitsvolle behandeling en ondersteuning van de individuele patiënten vanuit een (herstel)ondersteunend en structurerend kader.
 • Creëren van een ontwikkelingsgericht medewerkersbeleid dat ruimte biedt voor initiatief en samenwerking.
 • Organiseren en coördineren van de dagelijkse afdelingswerking en het beheer van de toegewezen financiële en personele middelen.

Profiel

 • Je bent een bachelor in de verpleegkunde met bijkomende kaderopleiding (of bereid deze te verwerven).
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg.
 • Je beschikt over kennis van de zorgomkadering en de zorgprocessen voor deze doelgroep of bent
  bereid om deze kennis via opleiding verder te verwerven.
 • Je hebt ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg en hebt belangstelling voor/of affiniteit met amnestische en dysexecutieve stoornissen (vnl. type Korsakoff pathologie) of chronische verslavingszorg. Je valt terug op een onderbouwde visie m.b.t. kwaliteitsvolle zorg voor deze doelgroep.  
 • Je hebt ervaring in leidinggeven en beschikt over heel wat communicatieve, sociale, en
  organisatorische vaardigheden.
 • Je situationele, coachende en participatieve stijl van leidinggeven inspireert medewerkers bij de
  verdere ontwikkeling van hun professionele competenties en de verdere uitbouw van een
  kwaliteitsvolle patiëntenzorg.
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
 • Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk geïnspireerde waarden.

Aanbieding

 • Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
 • Een voltijdse  tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  
 • Verloning volgens de sectorale barema’s + extralegale voordelen.
 • Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluit bij je opdracht en ontwikkelingsnoden.
 • We voorzien een persoonlijk assessment binnen de selectieprocedure en ontwikkelingsgerichte feedback.
 • Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
 • Indiensttreding vanaf 01/07/2019.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: afdelingshoofd Wegwijs 2) voor 07/05/2019 t.a.v. Brecht Vandeputte, HR Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 54) of per e-mail naar amandus.solliciteren@fracarita.org .
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Els Vancoëllie, Directeur Patiëntenzorg (050 79 95 00; dect. 1080).

Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Contact

Reigerlostraat 10
8730 Beernem

050 79 95 54

amandus.solliciteren@fracarita.org

deel deze job