een medewerker voor het schakelteam - West-Vlaanderen (m/v)

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Functie

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt

in kader van de uitbouw van het forensisch netwerk van het

Hof van Beroep Gent voor het Mobiel Forensisch Team

een medewerker schakelteam  (m/v)

 

Het Mobiel Forensisch Team staat in voor de begeleiding van geïnterneerde patiënten die (semi-) zelfstandig functioneren en waarbij de opvolging van de forensische zorgnood nog noodzakelijk blijft.

 

Jouw opdracht

De medewerker van het schakelteam creëert samenwerkingsverbanden en faciliteert de structurele inbedding van geïnterneerden in het zorglandschap met als doel hen op een veilige manier in de maatschappij te integreren. Dit houdt onder meer in dat je:

-        geïnterneerden voorbereidt op het verlaten van de gevangenis naar een geschikte setting in functie van behandeling en resocialisatie

-        actief op zoek gaat naar samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen i.f.v. integratie van geïnterneerden

-        tussenkomt in knelpuntdossiers

-        zorginstellingen ondersteunt bij het werken met geïnterneerden door forensisch specifieke kennis (vb. risicotaxatie) aan te reiken, het behandelaanbod beter af te stemmen op de forensisch specifieke noden en/of waar nodig op zoek te gaan naar een geschikte setting

-        optreedt in crisissituaties om een terugkeer naar de gevangenis te vermijden.

Je bent actief in de regio West-Vlaanderen.

Profiel

-        Je beschikt over een diploma van bachelor of master in de menswetenschappen (bv. verpleegkundige, ergotherapeut, maatschappelijk werker, criminoloog, …).

-        Je hebt ervaring of bijzondere belangstelling voor het werken in de forensische-psychiatrische sector. Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg is een meerwaarde.

-        Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg.

-        Je kan je vinden in onze basisfilosofie, die stoelt op een ondubbelzinnige afkeuring van het delictgedrag, maar ook op een respectvolle aanvaarding van de cliënt als volwaardige persoon, die verantwoordelijkheid kan opnemen voor zijn daden en voor het veranderen van zijn gedrag.

-        Je hebt kennis van risicomanagement modellen, delictanalyse, strafrecht, justitiële partners, de sociale kaart,...

-        Je vindt open communicatie belangrijk en bent bereid jezelf en de impact die je hebt op de cliënt in vraag te stellen.

-        Netwerken is je niet vreemd en je kan kennis op een laagdrempelige manier overbrengen.

-        Je beschikt over de nodige draagkracht om met emotionele stress om te gaan.

-        Je bent flexibel (variabel werkrooster) ingesteld en beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.  

-        Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.

-        Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk geïnspireerde waarden.

Aanbieding

-        Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.

 

-        Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Kans op een langdurige tewerkstelling bij positieve evaluaties.

-        Verloning volgens de sectorale barema’s.

-        Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht en ontwikkelingsnoden.

-        Indiensttreding: 01/07/2019.

 

 

 

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.:  medewerkers schakelteam)  vóór 09/05/2019  t.a.v. Brecht Vandeputte, HR Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 54) of per e-mail naar amandus.solliciteren@fracarita.org .

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Bert Decavel, Afdelingshoofd FIDES (050 79 95 00; dect. 6101) of Joris Dheedene, Netwerkcoördinator ZorgTraject Geïnterneerde personen

(0476 96 22 74).

Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Contact

Reigerlostraat 10
8730 Beernem

050 79 95 54

amandus.solliciteren@fracarita.org

deel deze job