een psychiatrisch verpleegkundige Crisisinterventie - voltijds - Beernem (m/v)

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Functie

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt

voor Crisisinterventie een

psychiatrisch verpleegkundige (m/v)

 

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen, 120 PVT-bedden en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.

 

De afdeling Crisisinterventie biedt crisishulp aan volwassenen die in acute psychosociale nood verkeren en die dringende psychiatrische hulp nodig hebben. Deze gesloten afdeling biedt plaats aan 15 personen, zowel vrouwen als mannen.

De cisisinterventie kan gebeuren via:

 • overleg met de verwijzer over de aanpak van de crisis;
 • een opname op vrijwillige basis;
 • een onvrijwillige opname via gedwongen opname.

Jouw opdracht

Als psychiatrisch verpleegkundige maak je deel uit van een interdisciplinair team en draag je bij tot de behandeling van de patiënten op de afdeling.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma van bachelor of gegradueerde in de psychiatrische verpleegkunde.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
 • Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat benadering.
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk  en werkt graag in teamverband.
 • Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
 • Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk geïnspireerde waarden.

Aanbieding

 • Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
 • Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.  
 • Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s.
 • Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht en ontwikkelingsnoden.
 • Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk. Ten laatste op 01/07/2018.

Interesse?

Stuur spoedig uw sollicitatiebrief en CV (ref.: CRIV psy vpk) t.a.v. Brecht Vandeputte, HR Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 54) of per e-mail naar amandus.solliciteren@fracarita.org .

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Tom Demuynck, afdelingshoofd Crisisinterventie (050 79 95 69; dect. 6901).

Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Contact

Reigerlostraat 10
8730 Beernem

050 79 95 00

amandus.solliciteren@fracarita.org

deel deze job