een verpleegkundige of zorgkundige voor Oase 2 - voltijds - Beernem (m/v)

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Functie

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt

voor Oase 2 een verpleegkundige of zorgkundige (m/v)

 

Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners).

Samen met enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams.

 

Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 

Oase 2 (28 bedden) is de vervolgafdeling binnen de cluster gerontopsychiatrie. Het is een semi-open afdeling die zich richt tot 65-plussers met een functionele en/of organische psychiatrische problematiek.

 

Jouw opdracht

Als verpleegkundige maak je deel uit van een interdisciplinair team en draag je bij tot de behandeling van de patiënten op de afdeling.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma van bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde of een attest van zorgkundige.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
 • Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat benadering.
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk  en werkt graag in teamverband.
 • Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
 • Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze Missie en haar centrale, christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je werkt vlot met MS Office-toepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.

Aanbieding

 • Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte & professionele werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
 • Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
 • Verloning volgens de sectorale barema’s.
 • Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding.
 • Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
 • Indiensttreding: vanaf juli 2019.

Interesse?

Stuur spoedig uw sollicitatiebrief en CV (ref.: vpk Oase 2) t.a.v. Brecht Vandeputte, HR Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 54) of per e-mail naar amandus.solliciteren@fracarita.org .

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Cindy Lermytte, Afdelingshoofd Oase 2 (050 79 95 65; dect. 6501).

Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Contact

Reigerlostraat 10
8730 Beernem

050 79 95 54

amandus.solliciteren@fracarita.org

deel deze job