een verpleegkundige PVT De Knop - voltijds - Beernem (m/v)

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Functie

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt

voor PVT De Knop een

verpleegkundige (m/v)

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVT-bedden en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.

Het Psychiatrisch verzorgingstehuis De Knop biedt een wooncontext aan bewoners met een licht tot matig verstandelijke beperking met een bijkomende, gestabiliseerde psychiatrische problematiek.

Jouw opdracht

Als verpleegkundige maak je deel uit van het interdisciplinair team en draag je bij tot de behandeling van de patiënten op de afdeling.

Profiel

 • Je beschikt over het diploma van bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde.
 • Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met de doelgroep van personen met een verstandelijke beperking met een bijkomende psychiatrische problematiek.
 • Je hebt affiniteit en voeling met de huidige ontwikkelingen in de  zorgvernieuwing  en  toont betrokkenheid in het verder uitbouwen van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdeling.
 • Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat benadering.
 • Je beschikt over empathische vaardigheden en je hanteert een emancipatorische benadering.
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk  en werkt graag in teamverband.
 • Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
 • Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk geïnspireerde waarden.

Aanbieding

 • Een boeiend en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
 • Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
 • Verloning volgens de sectorale barema’s.
 • Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht en ontwikkelingsnoden.
 • Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
 • Indiensttreding voorzien vanaf 1/02/2020.

Interesse?

Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Brecht Vandeputte, HR medewerker (050 79 95 54).

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Cynthia Decoo, Afdelingshoofd PVT De Knop ( 050 79 95 00, dect. 9001).

Solliciteer spoedig via ons online sollicitatieformulier. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te voegen. 

Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Contact

Reigerlostraat 10
8730 Beernem

050 79 95 00

amandus.solliciteren@fracarita.org

deel deze job