een verpleegkundige voor De Delta (m/v) -Beernem

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Functie

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor De Delta een
verpleegkundige (m/v) 

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVT-bedden en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen. 

De Delta beschikt over 22 plaatsen voor campuswonen. De diagnose-overschrijdende werking richt zich op de resocialisatie en rehabilitatie van gestabiliseerde zorgvragers.

Jouw opdracht
Als verpleegkundige maak je deel uit van een interdisciplinair team en draag je bij tot de behandeling en begeleiding van de patiënten op de afdeling.

Profiel

 • Je beschikt over het diploma van gegradueerde of bachelor in de verpleegkunde.
 • Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met verschillende pathologieën en bent in staat om dynamisch om te gaan met het specifieke gedrag dat hieraan gekoppeld kan zijn.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
 • Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat benadering.
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk  en werkt graag in teamverband.
 • Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
 • Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk geïnspireerde waarden.

Aanbieding

Een boeiend en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s.
Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht en ontwikkelingsnoden.
Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
Indiensttreding vanaf 01/02/2019.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: vpk De Delta) vóór 10/01/2019 t.a.v. Sharon Kyndt, HR Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 30) of per e-mail naar amandus.solliciteren@fracarita.org.

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Thomas Cleppe, Adjunct-Afdelingshoofd De Delta (050 81 97 72; dect. 8101).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Contact

Reigerlostraat 10
8730 Beernem

050 79 95 30

Sharon Kyndt
Amandus.solliciteren@fracarita.org

deel deze job