een verpleegkundige voor de nachtdienst PVT De Knop - halftijds of deeltijds - Beernem (m/v)

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Functie

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt

voor PVT De Knop een

verpleegkundige voor de nachtdienst (m/v)

 Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners).

Samen met enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams.

Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Het Psychiatrisch verzorgingstehuis De Knop biedt een wooncontext aan bewoners met een licht tot matig verstandelijke beperking met een bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

Jouw opdracht

Als verpleegkundige maak je deel uit van een interdisciplinair team en draag je vanuit de nachtdienst bij tot de ondersteuning van de bewoners op de afdeling.

Profiel

 • Je beschikt over het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde
 • Je hebt bijzondere interesse en/of ervaring in het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking met een bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

  Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
 • Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat benadering.
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk  en werkt graag in teamverband.
 • Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
 • Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze Missie en haar centrale, christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.

Aanbieding

 • Een boeiend en uitdagende functie in een mensgerichte & professionele werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
 • Een halftijdse of deeltijdse (max. 24/38) tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met kans op contract onbepaalde duur bij positieve evaluaties.
 • Verloning volgens de sectorale barema’s.
 • Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding.
 • Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
 • Indiensttreding voorzien vanaf maart 2020.

Interesse?

Solliciteer spoedig via ons online sollicitatieformulier. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te voegen.

Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Brecht Vandeputte, HR medewerker (050 79 95 54).

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Cynthia Decoo, Afdelingshoofd PVT De Knop ( 050 79 95 00, dect. 9001).

Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Contact

Reigerlostraat 10
8730 Beernem

050 79 95 54

amandus.solliciteren@fracarita.org

deel deze job