een verpleegkundige voor Wegwijs 1 - voltijds (m/v)

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Functie

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt

voor Wegwijs 1 een

verpleegkundige (m/v)

 

Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners).

Samen met enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams.

 

Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 

Wegwijs 1 is een opname- en behandelafdeling (48 bedden) die bestaat uit drie eenheden en zich richt tot volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

 

Jouw opdracht

Als verpleegkundige maak je deel uit van een interdisciplinair team en draag je bij tot de behandeling van de patiënten op de afdeling.

Profiel

 • Je beschikt over het diploma van gegradueerde of bachelor in de verpleegkunde.
 • Je hebt ervaring en/of een sterke interesse om te werken met personen met een niet- aangeboren hersenletsel.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
 • Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat benadering.
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk  en werkt graag in teamverband.
 • Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
 • Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk geïnspireerde waarden.

Aanbieding

 • Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte en professionele werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
 • Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
 • Verloning volgens de sectorale barema’s.
 • Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht en ontwikkelingsnoden.
 •  Indiensttreding: in onderling overleg.

Interesse?

Solliciteer spoedig  via ons online sollicitatieformulier. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te voegen.


Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Marlies Foucart, HR medewerker (050 79 95 83).

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Kris Vancouillie, Afdelingshoofd Wegwijs 1 ( 050 79 95 00; dect. 7101).

Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be.


Werkplek: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem

Contact

Reigerlostraat 10
8730 Beernem

050 79 9554

amandus.solliciteren@amandus.broedersvanliefde.be

deel deze job