Geneesheer - Psychiater - Gent

Werkplek: De Sleutel

Functie

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen..

Taak:

- U werkt in een ambulant centrum waar u instaat voor diagnostiek en behandeling van de psychiatrische comorbiditeit bij cliënten met een verslavingsproblematiek.

- U werkt in een dynamisch dagcentrum in multidisciplinair verband dat zowel individuele consultaties als groepswerking aanbiedt aan zijn cliënten.

- U participeert eveneens aan het medisch overleg.

Profiel

Psychiater met interesse t.a.v. de doelgroep binnen de verslavingszorg

Aanbieding

-   7 u per week

-    Aanvang: 1 juni 2018

-     Verloning volgens de barema’s van adviserend geneesheer

Werkplek: De Sleutel

Contact

E.de Deynestraat 2C
9000 Gent

0476 864 108

dr Anne Van Duyse
0476/864 108
ann.van.duyse.ds@fracarita.org

deel deze job