Groepsbegeleider - Gent

Werkplek: De Sleutel

Functie

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Het crisisinterventiecentrum in Gent is onderdeel van dit netwerk en heeft een gespecialiseerd residentieel aanbod voor volwassenen in crisis. We hebben een capaciteit van 22 plaatsen, begeleiden daarmee ongeveer 400 cliënten per jaar binnen een interdisciplinair team van 34 medewerkers.
Het crisisinterventiecentrum staat in voor een kortdurend residentieel aanbod waarin stabilisatie, ontwenning, observatie, indicatiestelling en oriëntatie van mensen met een drugprobleem op de voorgrond staan.

Wij zoeken voor:

AFDELING :  Crisisinterventiecentrum te Wondelgem/Gent
FUNCTIE :   GROEPSBEGELEIDER 

TAAK :
De groepsbegeleider is verantwoordelijk voor het organiseren van het groepsgebeuren/-klimaat en het begeleiden van de cliënten met als doel het herstelproces bij de cliënt te stimuleren:
- Zorgen voor een veilige, verzorgde en gestructureerde behandelomgeving;
- Begeleiden van de interactie binnen de cliëntengroepen in functie van het individuele zorgtraject;
- Persoonlijke coaching van cliënten;
- Bijdrage tot een optimale samenwerking binnen het team.

Profiel

- Je hebt minstens drie jaar ervaring als groepsbegeleider en bent vaardig in het begeleiden van cliëntgroepen met volwassenen
- Je beschikt over een ruime kennis van psychopathologie en ziet dit als een extra dimensie waarop onze zorg kan gefocust worden
- Je bent stressbestendig en je kan kalm en besluitvaardig handelen in crisissituaties
- Je beschikt over de nodige draagkracht om continu op een ondersteunende manier in relatie te gaan met de cliënten
- Transparantie, overleg en samenwerking zijn voor jou belangrijk
- Je staat open voor zelfontwikkeling, continu leren en feedback
- Kennis en ervaring in de omgang met diversiteit binnen onze doelgroep strekt tot aanbeveling
- Ervaring in de verslavingszorg is een meerwaarde

- Je beschikt over een diploma Bachelor/HBO psychiatrische verpleegkunde of orthopedagogiek
- Je bent in het bezit van een rijbewijs cat.B

Aanbieding

- Voltijdse tewerkstelling (38u per week) contract onbepaalde duur
- Datum indiensttreding in onderling overleg
- Shiften: vroeg (7u–15u); dag (9u–17u); laat (14u30–22u); 1 WE/ 3
- Loon en arbeidsvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41

Werkplek: De Sleutel

Contact

Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent

09 231 54 45

personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

deel deze job