Groepsbegeleider/psychiatrisch verpleegkundige

Werkplek: De Sleutel

Functie

VACATURE NR 2018/17

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en is toonaangevend in Vlaanderen in de zorg voor mensen met problemen door het gebruik van illegale drugs. Ons netwerk heeft een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid.

Het centrum te Eeklo is deel van dit netwerk. Het biedt plaats aan 8 jongeren (-18 jarigen) in een intensief  behandelprogramma van 4 tot 6 maanden.

Wij zoeken voor :

AFDELING :     Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma te Eeklo
FUNCTIE : groepsbegeleider / psychiatrisch verpleegkundige of  bachelor orthopedagogie   

Functie
In een team van 10 groepsbegeleiders verzeker je de dagelijkse begeleiding van 8 jongeren  in behandeling van drugproblemen (via o.a. werken met groepen, sport,individuele gesprekken - - dossiervorming,…):

- Garantie van een veilige omgeving binnen de cliëntengroep (het uitwerken, aanbieden en opvolgen van planning en structuur; functioneren als rolmodel voor de cliëntengroep)
- Garantie van een verzorgd en ordelijk leefklimaat voor de cliënt(e) (opmerkzaam zijn, duiden, aanleren en opvolgen van verschillende vaardigheden tav de bewoners/cliënten)
- Ondersteuning van de interactie binnen de cliëntengroep, waarbij individuele verandering gestimuleerd wordt (coachen van het individu in het programma en binnen de groepsinteractie)
- Bijdrage tot een optimale samenwerking binnen het team. (deelnemen aan de overlegvergaderingen betreffende de handelplannen van de jongeren, documenteren van het handelen en dossiervorming, kritisch nadenken over zichzelf en de eigen manier van handelen t.o.v. de cliëntengroep)

Profiel

- Diploma psychiatrisch verpleegkundige of bachelor in de orthopedagogiek
- In het bezit zijn van een rijbewijs cat.B
- Bereid zijn tot het functioneren in een dienstrooster met wisselende uren (incl vroeg- en laatdiensten,  week-ends, feestdagen)
- Bij voorkeur ervaring als groepsbegeleider met adolescenten
- op effectieve wijze kunnen samenwerken aan een gezamenlijk resultaat t.a.v. de jongere
- feedback kunnen geven en ontvangen; je eigen handelen in vraag durven stellen
overwogen beslissingen nemen t.a.v. jongeren binnen een duidelijk pedagogische kader
- Creatieve geest in de omgang met de jongeren
- Ervaring in drughulpverlening en/of in het contextueel werken is een pluspunt

Aanbieding

- Voltijds vervangingscontract omwille van ziekte
- Boeiende job in een multidisciplinair team
- Loon en arbeidsvoorwaarden volgens het PC 330

Solliciteren kan per email 
(met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij de personeelsdienst De Sleutel: personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org
 
Voor bijkomende informatie: de heer Joris Cracco, Afdelingshoofd, Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma De Sleutel tel: 09/377 25 26.

Werkplek: De Sleutel

Contact

Ebergiste de Deynestraat 2 c
9000 Gent

09 221 45 45

09/377 25 26
personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

deel deze job