Groepsbegeleider/verpleegkundige - Gent

Werkplek: De Sleutel

Functie

VACATURE NR 2018/24

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Het crisisinterventiecentrum in Gent is onderdeel van dit netwerk en heeft een gespecialiseerd residentieel aanbod voor volwassenen in crisis. We hebben een capaciteit van 22 plaatsen, begeleiden daarmee ongeveer 400 cliënten per jaar binnen een interdisciplinair team van 34 medewerkers.

Wij zoeken voor:

AFDELING :  Crisisinterventiecentrum te Wondelgem/Gent
FUNCTIE :   GROEPSBEGELEIDER / VERPLEEGKUNDIGE 

TAAK :
   
De groepsbegeleider  is verantwoordelijk voor het organiseren van het groepsgebeuren/-klimaat en het begeleiden van de cliënten met als doel het veranderingsproces bij de cliënt te stimuleren:
- Zorgen voor een veilige, verzorgde en gestructureerde behandelomgeving;
- Begeleiden van de interactie binnen de cliëntengroepen in functie van individuele verandering;
- Persoonlijke coaching van cliënten;
- Bijdrage tot een optimale samenwerking binnen het team.

Profiel

- Je beschikt over een diploma van bachelor in de orthopedagogiekof psychiatrische verpleegkunde;
- Je bent vaardig in het begeleiden van cliëntgroepen;
- Je hebt kennis van psychiatrische problematiek;
- Je handelt besluitvaardig ook in crisissituaties;
- Je werkt graag in team;
- Je staat open voor continu leren en feedback;
- Je hebt een rijbewijs cat.B.

Aanbieding

- Deeltijdse tewerkstelling (30,4 u per week) langdurig vervangingscontract
- Variabel werkrooster: vroeg (7u–15u); dag (9u–17u); laat (14u30–22u); 1 WE/ 3
- Weddeschaal volgens het PC 330 + bijzondere vergoedingen voor avond-, weekend- en feestdagprestaties

Voor meer info over de job contacteer dhr. Wim Vens, afdelingshoofd - tel: 09 231 54 45
Solliciteren via  e-mail aan: personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

Voor meer info over onze werking en doelgroep zie: www.desleutel.be

Werkplek: De Sleutel

Contact

Botestraat 102
9032 Wondelgem

09 231 54 45

Wim Vens
personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

deel deze job