Halftijds co-adjutor/inspecteur en begeleider rooms-katholieke godsdienst (m/v)

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Functie

De co-adjutor is bevoegd voor de begeleidings- en controleopdracht van rooms-katholieke godsdienst binnen de scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs bij de Broeders van Liefde. Zij of hij werkt nauw samen met de collega co-adjutor, de medewerkers van de dienst identiteit en het congregationeel begeleidingsteam van de Broeders van Liefde onder leiding van de sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs.

Als pedagogisch begeleider maak je deel uit van de pedagogische begeleiding binnen de staf onderwijs en de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De staf en de pedagogische begeleiding werken niveau-overstijgend, intersectoraal en kiezen voor een multidisciplinaire samenstelling.

Profiel

 • Je bent geworteld in een christelijke traditie en werkt vanuit een gelovige basishouding.
 • Je hebt een grote gevoeligheid voor diverse vormen van spirituele beleving.
 • Je bent gemotiveerd, veranderingsgezind en een teamspeler.
 • Je denkt toekomstgericht, stelt zich charismatisch op en staat waarderend tegenover anderen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en weet deze gepast in te zetten in samenwerking, zowel individueel, in groep als naar de bredere werkomgeving.
 • Je staat loyaal tegenover katholiek onderwijs.
 • Je bent geïnspireerd door de missie, de identiteits- en inspiratiewerking, het opvoedingsproject en de godsdienst pedagogie van de Broeders van Liefde en wil meewerken aan de realisatie ervan (www.broedersvanliefde.be).
 • Je hebt ervaring in godsdienstonderricht.

Aanbieding

 • Ondersteuning vanuit het schoolbestuur, de dienst identiteit en de eigen pedagogische begeleidingsdienst.
 • Leerkansen tot een professionele ontwikkeling.
 • Een aantrekkelijke functie met veel afwisseling en een aangename werksfeer.
 • Een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team.
 • Een begeleidingsteam met boeiende en uitdagende perspectieven.
 • Een billijke kostenvergoeding.

Taakomschrijving en verantwoordelijkheden

Begeleidings- en ondersteuningsopdracht

Je draagt bij aan de integratie van de godsdienstpedagogie van de Broeders van Liefde door het begeleiden en ondersteunen van godsdienstleerkrachten tijdens begeleidingsgesprekken, klasbezoeken, vakgroepen en intervisiegroepen.

Je werkt mee aan de realisatie van de missie, de identiteits- en inspiratiewerking en het opvoedingsproject van Broeders van Liefde. Hiertoe geeft u mee vorm en inhoud aan allerlei vormingsmomenten. Verder heb je aandacht voor deze onderwerpen doorheen al je andere taken.

Je werkt zinvol samen met de medewerkers van de dienst identiteit en het pedagogisch begeleidingsteam van de Broeders van Liefde en onderhoudt op constructieve wijze contacten met de inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst van de bisdommen.

Controleopdracht

Je waarborgt mee de kwaliteit van godsdienstonderricht in de scholen van de Broeders van Liefde: je ziet toe op de naleving van de voorschriften met betrekking tot godsdienstonderricht en beoordeelt de pedagogische en beroepsbekwaamheid van de godsdienstleerkrachten.

Aanstelling en statuut

Start op 1 september 2017 en per schooljaar verlengbaar na positieve evaluatie.

De aanstelling gebeurt via BPT-uren vanuit een onderwijsopdracht (met behoud van huidige benoeming en verloning). Alle bekwaamheidsbewijzen die toelaten les te geven in het (buiten)gewoon onderwijs (bachelor of master) voor het vak godsdienst komen in aanmerking. De bezoldiging gebeurt dan ook vanuit het ministerie van onderwijs en telt als dusdanig ook voor jouw wedde- en dienstanciënniteit.

Kandidaatstelling

Informatie over de job-inhoud: Raf Missorten (raf.missorten@fracarita.org)

Kandidaten sturen hun schriftelijke kandidatuur met CV en motivatie uiterlijk 10 mei 2017 aan  de heer Yves Demaertelaere, bestuurder – sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 GENT of per e-mail aan yves.demaertelaere@fracarita.org.

De weerhouden kandidaten zullen nadien worden uitgenodigd voor een gesprek en een eventuele screening door een erkend wervingsbureau.

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Contact

Stropstraat 119
9000 Gent

09 241 19 65

Raf Missorten
raf.missorten@fracarita.org

deel deze job