Handzame : een enthousiaste en gemotiveerde jobstudent(e)/ vakantie-interim (m/v)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Jan de Deo, Handzame

Functie

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je ondersteunt de bewoners op vlak van ADL en verzorging, huishoudelijke taken, begeleiding naar activiteiten, emotioneel en sociaal leven
 • Je biedt de bewoner een gezinsvervangend leef- en woonmilieu aan dat beantwoordt aan zijn persoonlijke behoeftes en aan de visie van de voorziening.
 • Je geeft samen met de leefgroepbegeleiders vorm aan de ondersteuning van de bewoner.
 • Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. je collega’s.

Verwacht

 • Je bent iemand die goed kan samenwerken binnen een team en graag voortdurend bijleert en zich verder ontplooit.
 • Je bent bereid om ook tijdens het weekend te werken.
 • Je bent bereid om onderbroken diensten te werken. (voormiddag + avondblok)

Profiel

Profiel:

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je hebt een A2 diploma leefgroepbegeleider of studeert opvoeder, ergotherapeut, verpleegkundige…
 • Je hebt reeds enige ervaring in het ondersteunen en verzorgen van mensen met een mentale beperking

Aanbieding

Biedt:

 • Een boeiende kennismaking met onze bewoners.
 • Oprechte waardering van bewoners en medewerkers.
 • Een uitdagende en leerrijke ervaring.

Een zinvolle vakantiejob met een goede verloning

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Jan de Deo, Handzame

Contact

Edewallestraat 37
8610 Handzame

051 566 307

Trui Wylin
051 57 53 99
wim.crommelinck@fracarita.org

deel deze job