Handzame : enthousiaste en gemotiveerde jobstudenten

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Jan de Deo, Handzame

Functie

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Tijdens de nacht instaan voor de zorg voor en begeleiding van de bewoners, hen een gezinsvervangend leef- en woonmilieu aanbieden dat beantwoordt aan hun persoonlijke behoeften en aan de visie van onze voorziening.

 

 • Concrete taken:

= De bewoners ondersteunen door:

-          hen de noodzakelijkste verzorging te geven en hen op emotioneel vlak te ondersteunen zodat ze een aangename nacht beleven.

-          hen een continue permanentiedienst aan te bieden.

-          Algemeen materieel werk uitvoeren, voornamelijk in de wasserij

=  Communicatie onderhouden met collega’s van de dag- en nachtdienst via mondelinge overdracht en dagboek

 • De opdracht wordt uitgevoerd zowel tijdens de week als in het weekend.

Profiel

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je hebt een A2 diploma leefgroepbegeleider of studeert opvoeder, ergotherapeut, verpleegkundige…
 • Je hebt een diploma zorgkundige
 • Je hebt reeds enige ervaring in het ondersteunen en verzorgen van mensen met een mentale beperking

Aanbieding

 • Een boeiende kennismaking met onze bewoners.
 • Oprechte waardering van bewoners en medewerkers.
 • Een uitdagende en leerrijke ervaring.
 • Een zinvolle vakantiejob met een goede verloning.

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Jan de Deo, Handzame

Contact

Edewallestraat 91
8610 Handzame

051 566 307

Trui Wylin
051 57 53 99
wim.crommelinck@fracarita.org

deel deze job