Handzame : Kinesitherapeut (m/v)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Jan de Deo, Handzame

Functie

Kinesitherapeut (m/v)

Taakomschrijving

 • In overleg met andere diensten & externe partners streef je naar een optimale ondersteuning en levenskwaliteit voor iedere bewoner. Je gaat bewonersgericht aan de slag.
 • Je hebt aandacht voor de eigenheid van iedere persoon en de ruime variatie aan ondersteuningsvragen en vertrekt vanuit de interesses en mogelijkheden van iedere persoon.
 • Je ontwerpt behandelschema’s en voert deze uit. Deze zijn zowel curatief, preventief als conservatief.
 • Je zet je in voor het behouden, en waar mogelijk, het uitbouwen van motorische vaardigheden en algemene mobiliteit. Je organiseert en ondersteunt in dit opzicht ook mee bewegingsactiviteiten voor bewoners.
 • Je streeft er, in afstemming met andere actoren, naar dat hulpmiddelen maximaal afgestemd worden op de vraag van de bewoner.
 • Je bouwt mee aan de werking van de dienst kine. Je gaat op zoek naar kansen en zet mee stappen om deze uit te bouwen en effectief te realiseren.
 • Je bouwt mee aan ruimer organisatorische aspecten, waaronder hef- en tilbeleid…

Profiel

Profiel

 • Je beschikt over de vaardigheid en expertise om diverse kinesitherapeutische technieken toe te passen.
 • Je bent teamgericht. Je beoogt samen met anderen op weg te gaan om doelstellingen te realiseren.
 • Je beschikt over een emancipatorische basishouding.
 • Je bent communicatief en empathisch.
 • Je kan zelfstandig werken en bent flexibel ingesteld. 
 • Je getuigt van een loyale houding ten aanzien van de christelijke levensvisie.

Aanbieding

Wij bieden jou:

 • Contract onbepaalde duur
 • Datum indiensttreding: Onmiddellijke indiensttreding
 • Arbeidstijd: Deeltijds (50%). De opdracht wordt uitgevoerd tijdens de week. Eerder uitzonderlijk is een weekendprestatie aangewezen.  
 • Een gevarieerd takenpakket met een sterke meerwaarde voor de bewoner
 • Een boeiende job met groeikansen binnen een warme en evoluerende organisatie
 • Verloning op basis van diploma en barema's PC 319.01, volgens de geldende regelgeving
 • Diverse personeelsvoordelen: fietsvergoeding, kortingen bij diverse winkels als medewerker van de groep Broeders van Liefde…

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Jan de Deo, Handzame

Contact

Edewallestraat 37
8610 Handzame

051 566 307

Inge Declerck
051 566 307
wim.crommelinck@fracarita.org

deel deze job