Jobcoach voor begeleid werk, regio Leopoldsbug (m/v) * OC Sint-Ferdinand Lummen

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Ferdinand, Lummen

Functie

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand staat in voor de ondersteuning en begeleiding van minderjarigen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of
gedrags- en emotionele problemen.

Voor onze volwassenenwerking zijn wij op zoek naar een:

Jobcoach voor begeleid werk regio Leopoldsburg (m/v)

Deeltijds (50%) contract bepaalde duur van 01/09/2018 tem 31/12/2019.

Situering

Dagcentrum ’t Brugske biedt dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking.
Vanuit ’t Brugske en in samenwerking met de andere zorgvormen in de regio Leopoldsburg (tehuis De Kamper, arbeidszorgcentrum De Oogst en tehuis De Schalm) bieden we begeleid werk aan, aan volwassen personen met een beperking.  In samenwerking met het netwerk worden cliënten ondersteund in hun individuele werktrajecten op maat.

Wat houdt de functie in?

• Vertrekkend van de droom van de cliënt, ondersteun je de begeleid werker in zijn zoektocht naar een onbezoldigde job in het reguliere circuit. Hiervoor maak je o.a. gebruik van de methodiek supported employment.
• Je begeleidt het werktraject van de cliënt en hebt een rol in het aanleren van een aantal praktische en sociale vaardigheden.
• Je onderhoudt de continue samenwerking tussen je cliënt en de werkgever en zorgt voor de follow-up.
• Je bent verantwoordelijk voor een goede informatiedoorstroming en samenwerking, ook met andere diensten.
• Je kan zelfstandig werken binnen een omschreven kader.

Profiel

Wie zoeken we?

• Je gaat methodisch-planmatig te werk: je handelt systematisch en doelgericht, op basis van een grondige analyse van de situatie.
• Je bent sterk in samenwerking: je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat.
• Je bent klantgericht: je stemt jouw acties af op de vragen, behoeften en verwachtingen van zowel interne als externe cliënten.
• Je beschikt over de competentie zelfhantering: je kan jezelf op een adequate wijze hanteren binnen de gegeven context/situatie; je reflecteert over je eigen handelen en onderneemt op basis hiervan acties om jezelf verder te ontwikkelen.
• Flexibiliteit is geen enkel probleem: je past jouw eigen gedrag en aanpak aan naargelang de situaties waarin je jezelf bevindt.

• Je bent innovatief: je levert een actieve bijdrage tot de voortdurende verbetering en vernieuwing.
• Je bent zelfstandig: je kan een taak tot een goed einde brengen door zelf de nodige kennis en informatie te verzamelen.

Wat verwachten we van jou?
  
• Je beschikt over een diploma bachelor in de ergotherapie of diploma gegradueerde of bachelor in de orthopedagogie.
• Ervaring met de doelgroep (volwassenen met een verstandelijke beperking) en/of de methodiek ‘supported employment’ is een pluspunt.
• Kennis van de arbeidsmarkt is een pluspunt.
• Je kan je op een flexibele manier bewegen in een veranderend zorglandschap.
• Je kan goed presteren onder tijdsdruk en bent in staat om de opgelegde resultaten te halen.
• Je bent bereid om te werken met een variabel uurrooster.
• Je beschikt over het vermogen om te leren uit interacties, verschillende infobronnen, vorming en training.
• Je beschikt over een rijbewijs en eigen wagen.

Aanbieding

• Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer
• Ondersteuning en coaching van ervaren collega’s en multidisciplinair team
• Kansen tot ontwikkeling via vorming en opleiding
• Samen zoeken naar een goede afstemming tussen werk en privé
• Verloning volgens de barema’s van het VAPH
• Contract: deeltijds contract (50%) van bepaalde duur
• Indiensttreding: 01/09/2018 tot en met 31/12/2019
• Plaats van tewerkstelling: regio Leopoldsburg

Interesse?

Vul het sollicitatieformulier in via onze website: https://sintferdinand.be/jobsite. (andere sollicitaties worden niet aanvaard)
Je sollicitatie dient ons uiterlijk op 23 juli 2018 te bereiken.

Voor meer informatie betreffende onze organisatie, bezoek www.sintferdinand.be en www.fracarita.org

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap...

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Ferdinand, Lummen

Contact

Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen

013530600

sf.vacatures@fracarita.org

deel deze job