Kinder- en jongerenpsychiater

Werkplek: De Sleutel

Functie

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en biedt zorg op maat voor mensen met een middelgerelateerde stoornis.  We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces naar meer kwaliteit van leven in verbinding met de eigen context en de samenleving.  We vertrekken hierbij vanuit de eigen keuzes en mogelijkheden van cliënt en context.  Het netwerk heeft een aanbod van preventie, ontwenning, oriëntatie, ambulante en residentiële hulpverlening en activering in Vlaanderen, verspreid over 8 vestigingen. 

- diagnostiek en behandeling van de verslaafde jongeren vanuit kinderpsychiatrisch perspectief
- Psychiaterfunctie in het multidisciplinaire team : instaan voor het psychiatrisch beleid tav de doelgroep van minderjarigen met een verslavingsproblematiek en psychiatrische co-morbiditeit

Profiel

Psychiater, met interesse voor de doelgroep van jongeren binnen de verslavingszorg

Aanbieding

- contract onbepaalde duur voor 18u per week
- de functie kan eventueel gecombineerd worden met de vacature voor 12u medisch directeur
- loon en arbeidsvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41 – barema adviserend geneesheer
- onmiddellijke indiensttreding

Werkplek: De Sleutel

Contact

Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent

09 210 87 10

Damien Versele
09
personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

deel deze job