Kinder/Jongerenpsychiater (Eeklo)

Werkplek: De Sleutel

Functie

VACATURE NR. 2018/07

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen..

Wij zoeken voor:

AFDELING : Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma te Eeklo
FUNCTIE :    KINDER/JONGERENPSYCHIATER

TAAK  :
- diagnostiek en behandeling van de verslaafde jongeren vanuit kinderpsychiatrisch perspectief
- Psychiaterfunctie in het multidisciplinaire team : instaan voor het psychiatrisch beleid tav de
  doelgroep van minderjarigen met een verslavingsproblematiek en psychiatrische comorbiditeit

Profiel

- Geneesheer-specialist in de kinderpsychiatrie
- Interesse t.a.v. verslavingsproblematiek

Aanbieding


- 16u per week
- Aanvang: onmiddellijk
- Verloning volgens de barema’s van adviserend geneesheer

                                                                                              
Telefonisch of schriftelijk solliciteren (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer)  bij De Sleutel – dr. Anne Van Duyse, medisch directeur, Jozef Guislainstraat 43A te 9000 gent. Tel 0476/864 108 (email: ann.van.duyse.ds@fracarita.org)
Op onze website www.desleutel.be vindt u bijkomende informatie betreffende het netwerk.

Werkplek: De Sleutel

Contact

Jozef Guislainstraat 43A
9000 Gent

0476/864 108

Anne Van Duyse
ann.van.duyse.ds@fracarita.org

deel deze job