KINDERPSYCHIATER - MFC STYRKA - DEELTIJDS CONTRACT (12,5/24)

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Styrka, Gent

Functie

Opdracht:

 • Advies/consultatie van kinderen en jongeren, ouders en teams
 • Psychiatrische begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren (psychiatrisch onderzoek, medicamenteuze therapie instellen/opvolgen, gesprek)
 • Contacten met artsen uit de periferie, doorverwijzing, opvolging opnames in K- diensten of psychiatrie, enz.(overleg, opvragen van gegevens,...) - vorming van medewerkers (psychosomatiek, diagnostiek, visie, gedragsproblemen, agressie, communicatie,...)
 • Meewerken aan algemeen beleid (binnen een bio-psycho-sociaal model), bv. mee uitstippelen van procedures en, beleidsopties t.a.v. van bepaalde doelgroepen, fasen in de hulpverlening,...
 • Intervisie/supervisie , ondersteuning/overleg van/met psychotherapeut, geneesheren, teams, stafmedewerkers, teamleden,..
 • De psychiater ressorteert als lid van de medische dienst en de multidisciplinaire teams onder  het Pedagogisch Departement. 

Profiel

 • Je bent arts met de erkenning kinder- en jeugdpsychiater
 • Je kan je vinden in de missie en visie van het OC Sint-Jozef. Je hebt een respectvolle houding ten aanzien van kinderen en jongeren, hun vertegenwoordigers en andere medewerkers
 • Je schrijft je in in de multi-disciplinaire werking van het OC 
 • Je bent bereid om de ontwikkelingskansen van kinderen, jongeren en hun context ten volle te benutten
 • Je bent collegiaal, luisterbereid en flexibel
 • Je hebt gevoel voor humor
 • Je kunt overweg met de meest courante ICT-toepassingen

Aanbieding

 • Wij bieden u een boeiende en gevarieerde werkplek, waarbij u samenwerkt met een enthousiaste en dynamische ploeg van huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, gezinsbegeleiders en begeleidersteams van leefgroepen
 • Contract onbepaalde duur, 12,5/24 met mogelijkheid tot bespreking invulling
 • Verloning volgens PC 319.01, niveau arts specialist
 • Startdatum 01/09/2018 

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Styrka, Gent

Contact

E. De Deynestraat 1
9000 Gent

09/222 52 32

mevr. Katrien Debreuck
mfcsintjozef@fracarita.org

deel deze job