Kinesitherapeut 25u (m/v) - afdeling voor kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Het betreft een functie van kinesist(e) binnen afdeling D van de voorziening: de afdeling voor kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking.

Je geeft individuele en groepsondersteunende kinesitherapie aan kinderen met een (neuro-)motorische beperking. Deze kinderen lopen school in het lager en secundair onderwijs.

Je volgt de individuele handelingsplanning (IHP) op.

Profiel

Met betrekking tot levensbeschouwing

De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten,  hun context en t.a.v. de collega’s. Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

Op het vlak van deskundigheid en diplomavereisten

 • Bachelor of master in de kinesitherapie.
 • Specialisaties die kaderen in een holistische visie op ontwikkeling en functioneren van het kind (Bobath, kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx,  fasciatherapie volgens Danis Bois, spierkettingen volgens Godelieve Struyf,  eutonie, e.a. …) strekken tot aanbeveling, evenals ervaring met kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking.

 Op het vlak van attitudes en eigenschappen

 • Een positieve en realistische ingesteldheid hebben.
 • Authentiek zijn.
 • Respectvol kunnen omgaan met mensen.
 • De kwaliteiten bezitten om zowel individueel als in groter verband te  werken.
 • Over vaardigheden beschikken zoals luisterbereidheid, openheid, communicatie, respect, …

 Vereisten m.b.t. inhoudelijke vaardigheden

 • Zich op een professionele manier kunnen inleven in de wereld van de jongere.
 • Inzicht hebben/verwerven in de problematiek en behandeling van kinderen en jongeren met (neuro-)motorische beperking.
 • Evenwicht vinden tussen groepsgericht en individueel werken.
 • Op een professionele manier kunnen rapporteren.
 • Zelfstandig, methodisch en planmatig kunnen werken.
 • Gedrevenheid in het verder zoeken binnen het vakgebied, blijvend bijscholen, openheid tegenover nieuwe tendensen. Oog voor de individuele zorgvraag van gebruikers evenals voor de vragen van ouders en begeleiders, inpassen van de eigen tussenkomst in de individuele handelingsplanning.

Aanbieding

 • Tijdelijk contract van max 25u per week met onmiddellijke ingang.
 • De betalingsvoorwaarden zijn deze van het barema master/bachelor volgens diploma.

Procedure

 De kandidaten sturen voor 30 november 2018 een sollicitatiebrief met C.V. ter attentie van Jan Coucquyt, afdelingscoördinator via mfc.st.gregorius@fracarita.org.

Na vergelijking van de sollicitatiebrieven worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met het diensthoofd kinesitherapie en de betrokken orthopedagoge.

De kandidaat die ons het meest geschikt lijkt voor de functie wordt onmiddellijk gecontacteerd.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destreelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Dhr. Coucquyt Jan
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job