Klinisch coördinator / psycholoog

Werkplek: De Sleutel

Functie

De klinisch coördinator draagt de klinische verantwoordelijkheid binnen de afdeling. Hij/zij vertaalt de opdracht en de kernwaarden van de Sleutel binnen de zorgprocessen van de afdeling.
 
TAAK / OPDRACHT
1. Je behandelt samen met collega therapeuten en groepswerkers de cliënten die verblijven binnen de therapeutische gemeenschap
2. Je verbindt het klinisch beleid van De Sleutel met het beleid in de afdeling. Je hebt hiertoe een coördinerende rol in de organisatie van de zorgverlening met focus op het cliënttraject, op het methodisch handelen en op goede afstemming en samenwerking met andere zorgpartners
3. Je bewaakt en bevordert de kwaliteit van elk individueel zorgtraject binnen de afdeling van aanmelding tot afronding: je hebt de regie over het individueel handelplan en beheert het klinisch cliëntdossier, je leidt de klinische vergadering, je bevordert intern een goede multidisciplinaire afstemming en samenwerking
4. Je coacht medewerkers van het behandelteam in hun expertise en goede toepassing van behandelmethodieken zodat elk maximaal zijn mandaat en verantwoordelijkheid kan opnemen. Dit gebeurt met het oog op de kwaliteitsverbetering van elk individueel zorgtraject binnen de afdeling
5. Je voert de regie bij schakelmomenten in het cliënttraject en bent verantwoordelijk voor het overleg met zorgpartners.

Profiel

- Je behaalde een diploma van master in de klinische psychologie met een bijkomende therapieopleiding
- Je bouwde reeds stevige klinische ervaring op in een behandelsetting voor mensen met psychiatrische problematiek
- Je kan je klinische ervaring en expertise vertalen naar het hele team vanuit verbindende communicatie
- Je bent bereid je te verdiepen in het behandelmodel van therapeutische gemeenschappen
- Je bent steeds gericht op samenwerking in zorgtrajecten en communiceert vanuit deze visie
- Je ondersteunt deze communicatie met duidelijke verslaggeving en registratie

Aanbieding

- Voltijdse opdracht van onbepaalde duur 
- Indiensttreding: zo snel mogelijk
- Opleidingsmogelijkheden binnen De Sleutel
- Arbeids- en loonvoorwaarden volgens PC 330.01.41 - autonome revalidatiecentra

Zie ook https://www.desleutel.be

Werkplek: De Sleutel

Contact

Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

09 216 61 90

Griet Coghe - afdelingshoofd
personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

deel deze job