Klinisch psycholoog (m/v) testdiagnostiek en ROM - P.C. Dr. Guislain Gent

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Gent

Functie

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum onderschrijft de Missie van de Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch zieke mensen. Het P.C. Dr. Guislain is op zoek naar een klinisch psycholoog (m/v) testdiagnostiek en ROM. 

Profiel

 • Je behaalde het diploma master in de klinische psychologie.
 • Je volgde een bijkomende opleiding (test)diagnostiek.
 • Je bouwde een goede mix op van klinische praktijkervaring én ervaring met testdiagnostiek; je hebt voeling met kwaliteitsvolle geïntegreerde patiëntenzorg.
 • Je hebt ervaring en affiniteit met cliënten met verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen (dubbeldiagnose).
 • Je werkt graag met meetinstrumenten in het kader van testdiagnostiek en ROM.
 • Je hebt goede kennis van statistiek en dataverwerking

Opdracht 

 
 • Je doet psychodiagnostisch (test)onderzoek, in het kader van het behandeltraject van cliënten, en in nauwe samenwerking met het hulpverlenersteam.
 • Je werkt voor diverse afdelingen en voor de dienst voor ROM & Diagnostiek. 
 • Je helpt psychiaters en psychologen om de diagnose op punt te stellen.
 • Je ondersteunt de uitbouw van (test)diagnostiek en ROM in het ziekenhuis.
 • Je hebt een hart voor mensen en je werkt mee aan onze waarden en christelijke inspiratie, in het werk met cliënten en collega’s.

Aanbieding

 • 0.75 FTE tewerkstelling, op de afdelingen Fioretti, De Steiger en op de Dienst ROM & Diagnostiek (campus Sint-Alfons, campus De Deyne, campus Guislain) 
 • contract voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging 
 • datum voor indiensttreding: in overleg 
 • verloning volgens IFIC 16, aangevuld met gratis hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, bijkomende verlofdagen, bedrijfskortingen

Info en solliciteren

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dhr. Filip Morisse (zorgmanager) via 0474/41 63 91, of met Dhr. Louis Cerizza (dienst ROM & Diagnostiek) via 09/216.33.04 of louis.cerizza@fracarita.org.

Bezorg je kandidatuur schriftelijk vóór 25.05.2019 aan Mevrouw Karline Vermeulen, directeur patiëntenzorg via vacatures.guislain@fracarita.org.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Gent

Contact

Francisco Ferrerlaan 88A
9000 Gent

092163311

deel deze job