KOB-THERAPEUT/KINESIST (M/V) - DEELTIJDS CONTRACT BEPAALDE DUUR - MFC ST JOZEF

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Functie

 • Bieden van individuele therapie al naargelang de zorgvraag van de cliënt

 • Leefgroepsondersteunend werken vanuit de eigenheid van de discipline

 • Disciplinair en interdisciplinair overleg

Profiel

 • De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers.
 • Inzicht hebben in de leefwereld van een kind met een verstandelijke beperking en het therapeutisch handelen kunnen afstemmen op de zorgvragen van de cliënt 
 • Methodisch, planmatig en doelgericht kunnen werken 
 • Voeling hebben en kunnen omgaan met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen
 • Belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn: pedagogisch optimisme, willen en kunnen werken in teamverband, ook zelfstandig kunnen werken, kunnen omgaan met feedback (krijgen en geven), respect voor de cliënt en zijn/haar omgeving, een open dialooghouding hanteren
 • Het contextuele en sociaal emotionele denkkader (SEO) kunnen onderschrijven
 • Beschikken over een diploma bachelor of master in de kinesitherapie (of andere vooropleiding) en KOB-opleiding. 

Aanbieding

 • Een deeltijdse job (19/38)van bepaalde duur tem. eind juni 2020 

 • Verloning via barema VAPH

 • Aanvang contract vanaf 1 september

PROCEDURE:

Kandidaten solliciteren schriftelijk of via mail met een curriculum vitae en motivatie bij mevr. Katrien Debreuck - Algemeen Directeur - vóór 21 augustus

Adres: M.F.C. St. Jozef t.a.v. mevr. Katrien Debreuck, E. De Deynestraat 1, 9000 Gent

Mailadres: mfcsintjozef@fracarita.org

 Wie meer informatie wenst over deze functie kan contact opnemen met mevr. Hilde Grymonprez – Pedagogisch Directeur BuSO De Deyne - via hilde.grymonprez@sint-jozef.org


MEER INFO: http://ocsintjozef.be/vacatures.html.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Contact

E. DE DEYNESTRAAT 1
9000 Gent

09 222 52 32

mevr. Hilde Grymonprez
mfcsintjozef@fracarita.org

deel deze job