Leerlingenbegeleider

Werkplek: BuSO Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Voor een vervanging zijn we op zoek naar een leerlingenbegeleider. Je begeleidt leerlingen in het BuSO-onderwijs. We zijn een school voor jongeren met een gedragsstoornis (type 3), neuro-motorische beperking (type 4), auditieve beperking (type 7), autismespectrumstoornis (type 9).

Meer info over de school vind je op onze website: www.busosintgregorius.be

Ervaring met teamtechnieken en ervaring met de doelgroep zijn pluspunten.

Profiel

- Vertrouwensfunctie: je vangt leerlingen met problemen op, luistert en houdt rekening met onderliggende oorzaken.

- Crisisopvang: je vangt leerlingen op die eventjes niet in staat zijn om de lessen te volgen.

- Je bemiddelt tussen leerkracht-leerling, leerling-leerling en streeft naar herstel.

- Je begeleidt leerlingen die weigeren actief mee te werken.

- Je werkt nauw samen met orthopedagogen en leerkrachten.

- Je communiceert naar ouders en opvoeders.

- Je hebt kennis van EHBO.

Aanbieding

Voltijdse job in het onderwijs, 32 uur per week. 

Vervanging tot 25 november 2018.

Werkplek: BuSO Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 01 50

Margaux Boi
margaux.boi@sintgregorius.be

deel deze job