Medewerker sociale dienst Borgwal Vurste tijdelijke job voltijds

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Functie

De medewerker sociale dienst heeft als kernopdracht assistentie en opvolging  te bieden bij sociaal-administratieve vragen. In moeilijke of complexe situaties kan de sociale dienst ook ingeschakeld worden als bemiddelende en coördinerende schakel tussen het persoonlijk netwerk van de cliënt en andere betrokkenen.

Profiel

JOUW PROFIEL
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van OC Broeder Ebergiste. 
Zoals voor elke medewerker van OC Broeder Ebergiste uit zich dit  in de 5 kerncompetenties:

1) Cliëntgericht werken
- Heeft inzicht en voeling met de doelgroep
- Biedt ondersteuning aan de cliënt en diens netwerk met aandacht voor zijn/haar mogelijkheden, wensen en behoeften, levensverhaal en persoonlijke context.

2) Doelgericht samenwerken
- Werkt multidisciplinair samen,  zowel in het agogisch departement als met de omringende diensten
- Zorgt voor collegialitet in teamwerking en durft zich hierbij kwetsbaar opstellen

3) Professioneel handelen
- Handelt volgens de visie, referentiekaders en identiteit van de organisatie (voorbeeldfunctie)
- Neemt verantwoordelijkheid op en werkt zelfstandig
- Gaat zorgvuldig  om met alle informatie die wordt verworven

4) Actief ontwikkelen
- Kan omgaan met klachten en benut deze als leerkansen
-Staat open voor feedback en doet er iets mee en geeft ook zelf feedback
-Stelt het eigen functioneren en de gang van zaken bespreekbaar

5) Adequaat omgaan met veranderingen
- Neemt een ruimdenkende houding   aan en staat open voor diversiteit
- Ziet verandering als uitdaging en als proces

Voor deze functie beschik je bijkomend over volgende functiecompetenties:

1) Communicatief vaardig zijn
- Luistert actief vanuit een open en geweldloze houding
- Brengt op een positieve en heldere manier een boodschap
- Heeft inzicht in gesprekstechnieken en kan deze toepassen
- Staat in voor schriftelijke rapportage op een gestructureerde en bondige manier

2) Present zijn
- Straalt een positieve, authentieke en integere houding uit
- Werkt vanuit een liefdevolle grondhouding
- Stelt zich laagdrempelig en bereikbaar op
- Verbindt zich tot de organisatie op een loyale, constructieve manier (er zijn)

3) Efficiënt werken
- Is ondernemend en doortastend
- Kan omgaan met stressvolle situaties
- Zorgt voor procesbewaking
- Organiseert het werk binen een complexe situatie/ met veel actoren

4) Inclusief en netwerkgericht handelen
- Responsabiliseert, gaat in dialoog en werkt samen met het netwerk en ondersteunt begeleiders hierbij
- Legt contacten en bouwt optimale samenwerkingsrelatie uit met externe diensten
- Kan onderhandelen en bemiddelen

5) Praktische vaardigheden
- Gebruikt de computer op een vlotte manier
- Heeft een rijbewijs

6) Vakbekwaamheid
- Gaat actief op zoek naar informatie, regelgeving en sociale wetgeving
-Is op de hoogte van  de  regelgeving van het VAPH. Ervaring bij de toepassing hiervan (stage of werkervaring)  is een troef.

Als werknemer engageer je je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s.

Aanbieding

Wij bieden jou een uitdagende werkervaring aan binnen een boeiende organisatie.
Je werkt nauw samen met de collega’s van de sociale dienst, bewonersadministratie, ortho-agogen en begeleiders
Het betreft een voltijds contract (of 80%)  ter vervanging van een moederschapsrust. Met het oog op een goede overdracht start het contract op 2 juli en eindigt op 9 november 2018
Gewenst diploma: bachelor maatschappelijk  werk of sociaal verpleegkundige
Barema: verloning gebeurt volgens sectorafspraken (paritair comité 319)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Contact

Leenstraat 31
9890 Vurste

093890411

Tine De Vlieger
tine.de.vlieger@fracarita.org

deel deze job