Medewerker sociale dienst - Merelbeke

Werkplek: De Sleutel

Functie

VACATURE NR 2020/06

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met een middelgerelateerde stoornis. We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces naar meer kwaliteit van leven in verbinding met de eigen context en de samenleving. We vertrekken hierbij vanuit de eigen keuzes en mogelijkheden.

Het netwerk heeft een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en activering in Vlaanderen, verspreid over 9 vestigingen.

Wij zoeken voor:

AFDELING: Therapeutische Gemeenschap Merelbeke
FUNCTIE: Medewerker sociale dienst

TAAK:

- Opmaak sociaal cliëntdossier in elektronisch patiëntendossier: administratieve cliëntgegevens, controle verzekerbaarheid, opvolgen regeling vervangingsinkomen, opmaak OCMW-dossiers, …
- Individuele ondersteuning: cliënten leren zelf orde brengen in en opvolgen van hun sociaal-administratief dossier, hun juridisch dossier, huisvesting, schuldafbetaling en budgetbeheer
- Onderhouden sociaal netwerk TG: contacten met mutualiteiten, OCMW ’s, justitie en andere
- Intern overleg: o.a. klinisch overleg en teambesprekingen

Profiel

- Diploma : Bachelor maatschappelijk assistent
- Zelfstandig, ordelijk en efficiënt kunnen werken
- Multidisciplinair in team werken vind je belangrijk
- Communicatief en sociaal vaardig zijn
- Open staan voor het begeleidingsconcept
- Goede kennis MS-office (Excel, Access, Word)
- In het bezit van rijbewijs B

Aanbieding

- Vervangingscontract wegens ziekte
- Starten op 01/03/2020
- Boeiende en leerrijke job in een multidisciplinair team
- Deeltijds contract: 19u per week
- Loon en arbeidsvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41

SOLLICITEREN:
Snel reageren is aanbevolen, bij voorkeur per mail (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) via de personeelsdienst van De Sleutel: personeelsdienst@desleutel.broedersvanliefde.be

Voor meer info over de job contacteer: Leen De Wit, afdelingshoofd , op het nummer 09/253 44 40.
Voor meer info over onze werking en doelgroep zie: www.desleutel.be

De Sleutel behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde

Werkplek: De Sleutel

Contact

Ebergiste de Deynestraat 2c
9000 Gent

09 253 44 40

Leen De Wit
personeelsdienst@desleutel.broedersvanliefde.be

deel deze job