Medewerkers Voor "Consult/Advies GG ADS

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Ariadne

Functie

Je functie:

Je functie kadert binnen ‘Consult/Advies GG ADS met volgende opdrachten:

 1. Telefonisch advies aan hulpverleners met een vraag (algemeen of casus-specifiek).
 2. Wegwijsfunctie
 3. Coachen van hulpverleners in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
 4. Aanbieden van vorming i.h. k.v. deskundigheidsbevordering m.b.t. GGZ, in samenwerking met de partners.
 5. Organiseren van intervisie
 6. Alle activiteiten van Consult/Advies GG ADS worden geregistreerd.

Consult/Advies GG ADS biedt geen directe patiëntenzorg, het ondersteunt hulpverleners in hun directe patiëntenzorg en voegt psychiatrische expertise toe.

Vanuit je ervaring met zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid neem je collega hulpverleners op sleeptouw door advies te verlenen en hulpverleners te coachen in het bieden van goede zorg. Je biedt handvaten aan hulpverleners om goede zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te kunnen realiseren. Je gaat actief op zoek naar de mogelijkheden tot zorg voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid en ondersteunt hulpverleners in de zoektocht. Je signaleert knelpunten binnen het zorgaanbod. Je houdt de inventaris van het zorgaanbod in het Netwerk GG ADS up-to-date en bouwt contacten op. Je houdt het aanbod van vorming, training up-to-date en bevordert de deskundigheid van hulpverleners in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Je verbindt de vormingsvragen met een (mogelijks nog uit te werken) vormingsaanbod. Je organiseert , indien nodig samen met andere relevante zorgactoren, intervisie ter bevordering van de deskundigheid van de hulpverleners.

Profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting (of gelijkgesteld door ervaring).
 • Je hebt ervaring in zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Je weet hoe de GGZ is georganiseerd en hebt kennis over de hervormingen binnen de GGZ.
 • Je bent vertrouwd met de welzijnssector en de eerste lijn.
 • Je hebt een globaal zicht op de sociale kaart.
 • Je hebt een (onder)zoekende houding en handelt vanuit een empathische ingesteldheid.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent een teamspeler en werkt graag samen.
 • Je bent zorgzaam in contacten en opvolging.
 • Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je kan kennis overbrengen, zowel individueel als in groep, zowel mondeling als schriftelijk (syllabus, folder,…)
 • Je beschikt over de vaardigheden om een leerproces te begeleiden.
 • Je bent bedreven in het uitbouwen van netwerken.
 • Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van het Netwerk GG ADS. Principes als geschakelde zorg, zorgcontinuïteit, vermaatschappelijking van zorg en subsidiariteit klinken je niet vreemd in de oren.
 • Je bent bereid om sporadisch avondwerk uit te voeren.

Je beschikt over een rijbewijs en bent bereid om eigen vervoermiddelen te gebruiken voor werkopdrachten.

Aanbieding

 • Een uitdagende functie binnen een boeiende evolutie in de GGZ-sector
 • Een contract (38u/week) van onbepaalde duur (min. 0,5 VTE)
 • Verloning volgen barema’s in de sector

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Ariadne

Contact

Reymeersstraat 13a
9340 Lede

053 76 21 11

jobs@pcariadne.be

deel deze job