NACHTOPVOEDERS/STUDENTENJOB (M/V) - DEELTIJDSE CONTRACTEN - MFC ST JOZEF

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Functie

U bent verantwoordelijk voor het welbevinden en de veiligheid van de bewoners tijdens de nacht. Het betreft hier groepen van kinderen/jongeren met een licht tot ernstig verstandelijke handicap en bijkomende problematieken.

Profiel

  • De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers
  • Zeer goede kennis van de Nederlandse taal
  • Diplomavereisten: opleiding in de menswetenschappen (A2 niveau / Bachelor)
  • Bij voorkeur enige affiniteit met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Bereid zijn om op korte termijn kennis mbt autisme, gedrags- en emotionele stoornissen en medische problematieken ( bvb. epilepsie) te verwerven.
  • Beschikken over verzorgende vaardigheden en vaardigheden om de slaapkwaliteit van de bewoners positief te beïnvloeden.
  • Belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn: zelfstandig en alleen kunnen werken, huishoudelijke vaardigheden, verantwoordelijkheidszin, bewuste keuze voor het nachtwerk, in team kunnen werken, een open dialooghouding tussen nacht- en dagopvoeders.

Aanbieding

  • Vier deeltijdse contracten van bepaalde duur tijdens juli en augustus
  • Enkel inslapende nachten, zowel in de week als in het weekend
  • Loon volgens barema V.A.P.H. met vergoeding voor extra prestaties, een vast uurrooster (21.15 u - 07.15 u).

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Contact

E. De Deynestraat 1
9000 Gent

09 222 52 32

Vermeersch Ingeborg
mfcsintjozef@fracarita.org

deel deze job