opvoeder Bellingen O.C. Huize Terloo 38u

Werkplek: Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Bellingen

Functie

Je bent als opvoeder verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de jongere in de leefgroep. Als opvoeder stimuleer je en ondersteun je de bewoners in hun zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Bij de aanpak van elke bewoner hou je rekening met de eigenheid van de bewoner en tracht je de doelstellingen te verwezenlijken zoals uiteengezet in het individueel handelingsplan.

Je werkt mee aan de opstelling van en de uitvoering van het groepshandelingsplan en het individueel handelingsplan. 

Je staat in voor de praktische organisatie van de leefgroep en voor het aanbieden van een aangename , veilige en verzorgde woonomgeving.

Je verzorgt mee de uitbouw van vrijetijdsactiviteiten binnen de leefgroep.

Je zorgt voor het stimuleren en onderhouden van de contacten met de context van de jongere.

Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen.  

Je zorgt voor een vlotte overdracht van informatie en doet neerslag van je observaties in het dagboek.

Profiel

Je beschikt bij voorkeur over een diploma hoger onderwijs bachelor in de orthopedagogie

Je hebt voldoende affiniteit met de doelgroep

Je kan goed en collegiaal en in een interdisciplinair team samenwerken

Je communiceert steeds open en correct, zowel mondeling als schriftelijk.

Je bent actief, flexibel en creatief

Je relativeert en bent stressbestendig

Je beschikt over een zelfkritische houding en staat open voor aansturing

Je werkt in overeenstemming met de waarden en visie van Huize Terloo. Wij vragen dat elke werknemer respect heeft voor de katholieke overtuiging van de voorziening, haar medewerkers, de bewoners met een beperking en hun familieleden. Kandidaten dienen de Missie van de Broeders van Liefde te onderschrijven.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Regelmatig avond- en weekendwerk behoren tot de functie (volcontinu systeem).

Aanbieding

Een contract van bepaalde duur tot 31/08/2018 met kans op verlenging.

Zeer mensgerichte organisatie in een aangename werkomgeving

Tussenkomst woon-werkverkeer,  opleidingsmogelijkheden, …

Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Plaats van tewerkstelling : Bellingen (Pepingen)

Gelieve te solliciteren voor 11/05/2018 via mail

patrick.van.belle@fracarita.org

 

Werkplek: Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Bellingen

Contact

Kareelstraat 2
1674 Bellingen

02 363 09 50

Patrick Van Belle
patrick.van.belle@fracarita.org

deel deze job