OPVOEDER LA NOUBA (M/V) - HALFTIJDS CONTRACT BEPAALDE DUUR - MFC SINT JOZEF

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Functie

Begeleiding van kinderen en jongeren met een  verstandelijke beperking en bijkomend autismespectrumstoornis en bijzonder gedrag.

Profiel

 • De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers.
 • Het pedagogisch handelen kunnen afstemmen op de ontwikkelingsvragen van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende zorgvragen.
 • Methodisch, planmatig en doelgericht werken spreekt vanzelf.
 • Belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn: pedagogisch optimisme, willen en kunnen werken in teamverband, kunnen omgaan met feedback (krijgen en geven), respect voor de cliënt en zijn/ haar ruimere omgeving, een open dialooghouding hanteren en het belang van humor weten te waarderen.
 • Bereidheid tot goede en intensieve samenwerking met de context van het kind.
 • Kunnen omgaan met jongeren met een verstandelijke beperking.
 • Kunnen omgaan met jongeren met autismespectrumstoornis en bijzonder gedrag.
 • Zowel sterk in individuele begeleiding als in groepsbegeleiding.
 • Bereidheid om in dit verband bijscholing te volgen.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur een rijbewijs.

Aanbieding

 • Halftijds (19/38) mogelijks met uitbreiding tot 0.8
 • Ploegensysteem
 • Contract bepaalde duur (start op 1/09/2018 tot 30/09 maar grote kans op verlenging. Dit zal al duidelijk zijn bij de sollicitatiegesprekken eind augustus)
 • Verloning volgens diplomavereisten en barema VAPH

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Contact

E. De Deynestraat 1
9000 Gent

+3192225232

mevr. Annemiek Obrie
mfcsintjozef@fracarita.org

deel deze job