OPVOEDER (M/V) AFDELING JONGEREN MET GEDRAGS- EN EMOTIONELE PROBLEMEN 30U - GENTBRUGGE

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Voor de begeleiding van een leefgroep binnen de afdeling voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen zijn wij op zoek naar verschillende nieuwe medewerkers, dit ten gevolge van de opstart van een besloten structuurgroep per 1 september 2018.    

In deze leefgroep is plaats voor 8 jongeren in verblijf (13 – 18 jaar) met een ernstig complexe gedrags- en emotionele problematiek (GES(+)).

De kernopdracht binnen de leefgroep bestaat uit het dagdagelijkse werk met de jongeren die zijn toevertrouwd aan de groep.  Er wordt binnen de groep gewerkt met sterk geïndividualiseerde trajecten.

Vanwege de ernstige gedrags-en emotionele stoornis van deze jongeren vragen ze een veilige en duidelijke aanpak. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen de jongere en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het aanbieden van een gestructureerde en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, warme omgeving anderzijds.

 

In deze leefgroep is het van groot belang om regelmaat, structuur en discipline te kunnen hanteren.  Daarnaast zijn de begeleiding van jongeren in hun dagelijkse bezigheden, het uitwerken van een aangepast activiteitenaanbod en crisisinterventie slechts enkele onderdelen van de ruimere taakomschrijving.

Profiel

Met betrekking tot levensbeschouwing: de werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s. Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

  

 • Diploma van bachelor in de orthopedagogie of gelijkwaardig.
 • De belangrijkste attitudes en eigenschappen binnen deze vacature zijn:
  • Flexibiliteit: het werkrooster willen aanpassen aan de noden en behoeften van de jongeren.
  • Voldoende weerbaarheid hebben en kunnen omgaan met crisissituaties en stressbestendig zijn.
  • Zich snel kunnen inwerken in de dagelijkse werking van een leefgroep.
  • Respect hebben voor de cliënt en zijn/haar ruime context.
   • Zowel individueel als in teamverband met anderen kunnen samenwerken.
   • Beschikken over een groot doorzettingsvermogen.
   • Structuur en begrenzing kunnen aangeven en dit zien als begeleidingsstrategie en niet als doel op zich.
   • Gericht zijn op een intensieve en eerlijke samenwerking.
   • Beschikken over een groot inlevings-en doorzettingsvermogen.

 

 • Inhoudelijke deskundigheid :
 • Inzicht in de problematiek van de zorggroep (GES).
 • Kennis van LSCI en teamtechnieken is een meerwaarde.

 

Aanbieding

Het gaat om een contract voor onbepaalde duur van 30u/week  in een volcontinu  systeem (week – en weekendwerking, geen nachten). 

 • Betalingsvoorwaarden: barema A1 – bachelor in de orthopedagogie (P.C 319.01).
 • Datum indiensttreding: vanaf  27/08/2018.

Kandidaten sturen een sollicitatiebrief met CV voor 27  juli  2018 ter attentie van Luc Moortgat, afdelingscoördinator, via mfc.st.gregorius@fracarita.org.

Na vergelijking van de brieven worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator van de afdeling en een leidinggevende uit de betrokken leefgroep.

 

Voor meer info rond deze vacature kan u terecht bij Luc Moortgat via 09/210 00 00.

 

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job